top of page
20190830_072521.jpg
Prebiehajúce projekty - zahraničné

OBDOBIE

2024 - 2025

NÁZOV PROJEKTU
A ZDROJ FINANCOVANIA

URBANA: Development and Verification of Urban Analytics

Contract No.: AO/1-11889/23/I-DT 

ESA - European Space Agency

ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ A RIEŠITELIA ZA ÚSTAV

 

Prof. Jaroslav Hofierka
 

Dr. Michal Gallay 

Dr. Katarína Onačillová

Dr. Ladislav Novotný

Dr. Janetta Nestorová-Dická

Tomáš Fedor

OBDOBIE

2023 - 2024

NÁZOV PROJEKTU
A ZDROJ FINANCOVANIA

ENEUM: Enhancing Earth Observation Curriculum with a Focus on ESA Sensors

Contract No.: 4000140187/23/NL/SC/rp / Proposal ID: SK7_04

ESA - European Space Agency

ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ A RIEŠITELIA ZA ÚSTAV

 

Prof. Jaroslav Hofierka
 

Dr. Michal Gallay 
Dr. Katarína Onačillová

Dr. Ján Šašak
Dr. Ján Kaňuk

Prebiehajúce projekty - domáce

OBDOBIE

2024 - 2028

NÁZOV PROJEKTU
A ZDROJ FINANCOVANIA

APVV-23-0210: Prehrievanie mesta: dôsledky, zmierňovanie a percepcia

ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ
A RIEŠITELIA ZA ÚSTAV

prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD. 

doc. Mgr. Ladislav Novotný, PhD.

RNDr. Janetta Nestorová-Dická, PhD. 

Mgr. Marián Kulla, PhD.

Mgr. Loránt Pregi, PhD.

Mgr. Katarína Onačillová, PhD.

Mgr. Štefan Gábor

Mgr. Tomáš Fedor

OBDOBIE

2024 - 2026

NÁZOV PROJEKTU
A ZDROJ FINANCOVANIA

VEGA 1/0768/24: Multimierkové hodnotenie priestorovej variability sociálno-ekonomickej stratifikácie obyvateľstva

ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ
A RIEŠITELIA ZA ÚSTAV

doc. Mgr. Ladislav Novotný, PhD. 

RNDr. Janetta Nestorová-Dická, PhD. 

Mgr. Marián Kulla, PhD.

Mgr. Loránt Pregi, PhD.

Mgr. Katarína Onačillová, PhD.

Mgr. Štefan Gábor

OBDOBIE

2024 - 2026

NÁZOV PROJEKTU
A ZDROJ FINANCOVANIA

VEGA 1/0780/24: Kombinácia lidarových a hyperspektrálnych dát s metódami strojového učenia pre zlepšenie klasifikácie krajinnej pokrývky

ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ
A RIEŠITELIA ZA ÚSTAV

doc. Mgr  Michal Gallay, PhD.

doc. RNDr. Ľubomír Antoni, PhD.

doc. RNDr. Ján Kaňuk, PhD.

doc. Vasyl Cherlinka, DrSc.

Mgr. Ján Šašak, PhD.

doc. Ing. Katarína Bónová, PhD.

Mgr. Daniela Buchalová 

Mgr. Ondrej Tokarčík

Mgr. Nikola Svetozarov

OBDOBIE

2023 - 2027

NÁZOV PROJEKTU
A ZDROJ FINANCOVANIA

APVV-22-0024: Fyzikálna geomorfometria pre fyzickogeografický výskum

ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ
A RIEŠITELIA ZA ÚSTAV

prof. RNDr. Jozef Minár, PhD. (PRiF UK)

doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.

doc. RNDr. Ján Kaňuk, PhD.

RNDr. Alena Gessert, PhD.

Mgr. Jozef Šupinský, PhD.

Mgr. Michaela Nováková

OBDOBIE

2023 - 2026

NÁZOV PROJEKTU
A ZDROJ FINANCOVANIA

VEGA 1/0085/23: Modelovanie mestských ostrovov tepla pomocou geopriestorových nástrojov

ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ
A RIEŠITELIA ZA ÚSTAV

prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.

doc. RNDr. Ján Kaňuk, PhD.

Mgr. Katarína Onačillová, PhD.

Mgr. Ján Šašak, PhD.

Mgr. Jozef Bogľarský

Mgr. Ondrej Tokarčík

OBDOBIE

2022 - 2024

NÁZOV PROJEKTU
A ZDROJ FINANCOVANIA

VEGA 1/0168/22: Paleogeografické a geodynamické interpretácie detritických minerálov z vybraných oblastí Západných Karpát: prípadová štúdia identifikácie charakteru transportných podmienok a zdrojových oblastí v krasových a nekrasových územiach

ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ
A RIEŠITELIA ZA ÚSTAV

doc. Ing. Katarína Bónová, PhD.

doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.

RNDr. Dušan Barabas, CSc.

Mgr. Jozef Šupinský, PhD.

Mgr. Michaela Nováková

Ukončené projekty

OBDOBIE

2019 - 2022

ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ
A RIEŠITELIA ZA ÚSTAV

doc. RNDr. Ján Kaňuk, PhD. 

prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.

doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.

RNDr. Dušan Barabas, CSc.

Mgr. Ján Šašak, PhD.

Mgr. Jozef Šupinský, PhD.

Mgr. Simona Juhárová

Ing. Katarína Pezlárová

OBDOBIE

2021 - 2023

NÁZOV PROJEKTU
A ZDROJ FINANCOVANIA

VEGA 1/0514/21: Priestorová redistribúcia ľudského kapitálu ako indikátor formovania regionálneho systému
Slovenska

ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ
A RIEŠITELIA ZA ÚSTAV

doc. Mgr. Ladislav Novotný, PhD. 

RNDr. Janetta Nestorová-Dická, PhD. 

Mgr. Marián Kulla, PhD.

RNDr. Stela Csachová, PhD.

Mgr. Martina Magdošková

Mgr. Loránt Pregi, PhD.

OBDOBIE

2021 - 2023

NÁZOV PROJEKTU
A ZDROJ FINANCOVANIA

KEGA 016UPJŠ-4/2021: Medzinárodný rok jaskýň a krasu - vzdelávajme sa, skúmajme a chráňme

ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ
A RIEŠITELIA ZA ÚSTAV

RNDr. Alena Gessert, PhD. 

prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.

Mgr. Imrich Sládek, PhD. 

doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.

RNDr. Janetta Nestorová-Dická, PhD.

Mgr. Jozef Šupinský, PhD.

bottom of page