top of page
20190830_072521.jpg
Prebiehajúce projekty - zahraničné

OBDOBIE

2019 - 2022

HLAVNÝ PARTNER

Uzhhorod National University

Partneri:

P.J.Šafárik University in Košice

Technical University of Cluj-Napoca

Budapest University of Technology and Economics

Self-goverment of Szabolcs-Szatmár-Bereg County

ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ A RIEŠITELIA ZA ÚSTAV

Prof. Jaroslav Hofierka


Dr. Ján Kaňuk 
Dr. Michal Gallay 
Dr. Dušan Barabas
Dr. Ján Šašak
Dr. Jozef Šupinský
Simona Juhárová
Katarína Pezlarová

Prebiehajúce projekty - domáce

OBDOBIE

2022 - 2024

NÁZOV PROJEKTU
A ZDROJ FINANCOVANIA

VEGA 1/0168/22 Paleogeografické a geodynamické interpretácie detritických minerálov z vybraných oblastí Západných Karpát: prípadová štúdia identifikácie charakteru transportných podmienok a zdrojových oblastí v krasových a nekrasových územiach

ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ
A RIEŠITELIA ZA ÚSTAV

doc. Ing. Katarína Bónová, PhD.

doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.

RNDr. Dušan Barabas, CSc.

Ing. Ján Bóna

Mgr. Michaela Nováková

OBDOBIE

2021 - 2023

NÁZOV PROJEKTU
A ZDROJ FINANCOVANIA

VEGA 1/0514/21: Priestorová redistribúcia ľudského kapitálu ako indikátor formovania regionálneho systému
Slovenska

ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ
A RIEŠITELIA ZA ÚSTAV

doc. Mgr. Ladislav Novotný, PhD. 

RNDr. Janetta Nestorová-Dická, PhD. 

Mgr. Marián Kulla, PhD.

RNDr. Stela Csachová, PhD.

Mgr. Martina Magdošková

Mgr. Loránt Pregi, PhD.

OBDOBIE

2021 - 2023

NÁZOV PROJEKTU
A ZDROJ FINANCOVANIA

KEGA 016UPJŠ-4/2021: Medzinárodný rok jaskýň a krasu - vzdelávajme sa, skúmajme a chráňme

ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ
A RIEŠITELIA ZA ÚSTAV

RNDr. Alena Gessert, PhD. 

prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.

Mgr. Imrich Sládek, PhD. 

doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.

RNDr. Janetta Nestorová-Dická, PhD.

Mgr. Jozef Šupinský, PhD.

OBDOBIE

2020 - 2022

NÁZOV PROJEKTU
A ZDROJ FINANCOVANIA

    NFP312010AFP1: Inovácia pedagogických praxí na UPJŠ zameraná na cielený rozvoj profesijných kompetencií budúcich učiteľov

ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ
A RIEŠITELIA ZA ÚSTAV

doc. RNDr. Marián Kireš, PhD. (ÚFV)
 

RNDr. Stela Csachová, PhD.
RNDr. Alena Gessert, PhD.

OBDOBIE

2020 - 2022

NÁZOV PROJEKTU
A ZDROJ FINANCOVANIA

KEGA 010UPJŠ-4/2020: Geopriestorové technológie v bádateľsky orientovanom vyučovaní geografie

ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ
A RIEŠITELIA ZA ÚSTAV

RNDr. Stela Csachová, PhD.
 

doc. RNDr. Ján Kaňuk, PhD.
Mgr. Veronika Ondová
doc. Mgr. Ladislav Novotný, PhD.

OBDOBIE

2020 - 2022

NÁZOV PROJEKTU
A ZDROJ FINANCOVANIA

    VEGA 1/0798/20: Synergické využitie viacerých zdrojov dát z diaľkového prieskumu Zeme vo výskume krajiny

ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ
A RIEŠITELIA ZA ÚSTAV

doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.
 

prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD. 
doc. Ing. Katarína Bónová, PhD. 
RNDr. Dušan Barabas, CSc. 
Ing. Ján Bóna
Mgr. Ján Šašak, PhD.
Mgr. Katarína Onačillová, PhD.
Mgr. Michaela Nováková
RNDr. Alena Gessert, PhD.

OBDOBIE

2019 - 2022

NÁZOV PROJEKTU
A ZDROJ FINANCOVANIA

APVV-18-0044: Solárny potenciál urbanizovaných území a jeho využitie v koncepte Smart City

ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ
A RIEŠITELIA ZA ÚSTAV

prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.
 

doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.
doc. RNDr. Ján Kaňuk, PhD.
Mgr. Štefan Kolečanský
Mgr. Katarína Onačillová
, PhD.
Mgr. Veronika Ondová
Mgr. Jozef Šupinský
, PhD.

bottom of page