top of page
20190830_072521.jpg
Prebiehajúce projekty - zahraničné

OBDOBIE

2023 - 2024

NÁZOV PROJEKTU
A ZDROJ FINANCOVANIA

ENEUM: Enhancing Earth Observation Curriculum with a Focus on ESA Sensors

Contract No.: 4000140187/23/NL/SC/rp / Proposal ID: SK7_04

ESA - European Space Agency

ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ A RIEŠITELIA ZA ÚSTAV

Prof. Jaroslav Hofierka
 

Dr. Michal Gallay 
Dr. Katarína Onačillová

Dr. Ján Šašak
Dr. Ján Kaňuk

Prebiehajúce projekty - domáce

OBDOBIE

2023 - 2027

NÁZOV PROJEKTU
A ZDROJ FINANCOVANIA

APVV-22-0024: Fyzikálna geomorfometria pre fyzickogeografický výskum

ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ
A RIEŠITELIA ZA ÚSTAV

prof. RNDr. Jozef Minár, PhD. (PRiF UK)

doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.

doc. RNDr. Ján Kaňuk, PhD.

RNDr. Alena Gessert, PhD.

Mgr. Jozef Šupinský, PhD.

Mgr. Michaela Nováková

OBDOBIE

2023 - 2026

NÁZOV PROJEKTU
A ZDROJ FINANCOVANIA

VEGA 1/0085/23: Modelovanie mestských ostrovov tepla pomocou geopriestorových nástrojov

ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ
A RIEŠITELIA ZA ÚSTAV

prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.

doc. RNDr. Ján Kaňuk, PhD.

Mgr. Katarína Onačillová, PhD.

Mgr. Ján Šašak, PhD.

Mgr. Jozef Bogľarský

Mgr. Ondrej Tokarčík

OBDOBIE

2022 - 2024

NÁZOV PROJEKTU
A ZDROJ FINANCOVANIA

VEGA 1/0168/22: Paleogeografické a geodynamické interpretácie detritických minerálov z vybraných oblastí Západných Karpát: prípadová štúdia identifikácie charakteru transportných podmienok a zdrojových oblastí v krasových a nekrasových územiach

ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ
A RIEŠITELIA ZA ÚSTAV

doc. Ing. Katarína Bónová, PhD.

doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.

RNDr. Dušan Barabas, CSc.

Mgr. Jozef Šupinský, PhD.

Mgr. Michaela Nováková

OBDOBIE

2021 - 2023

NÁZOV PROJEKTU
A ZDROJ FINANCOVANIA

VEGA 1/0514/21: Priestorová redistribúcia ľudského kapitálu ako indikátor formovania regionálneho systému
Slovenska

ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ
A RIEŠITELIA ZA ÚSTAV

doc. Mgr. Ladislav Novotný, PhD. 

RNDr. Janetta Nestorová-Dická, PhD. 

Mgr. Marián Kulla, PhD.

RNDr. Stela Csachová, PhD.

Mgr. Martina Magdošková

Mgr. Loránt Pregi, PhD.

OBDOBIE

2021 - 2023

NÁZOV PROJEKTU
A ZDROJ FINANCOVANIA

KEGA 016UPJŠ-4/2021: Medzinárodný rok jaskýň a krasu - vzdelávajme sa, skúmajme a chráňme

ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ
A RIEŠITELIA ZA ÚSTAV

RNDr. Alena Gessert, PhD. 

prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.

Mgr. Imrich Sládek, PhD. 

doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.

RNDr. Janetta Nestorová-Dická, PhD.

Mgr. Jozef Šupinský, PhD.

bottom of page