DJI_0047-1_edited_edited_edited.jpg
Prebiehajúce projekty - zahraničné

Obdobie

Názov projektu a zdroj financovania

Hlavný partner

Zodpovedný riešiteľ
a riešitelia za ústav

2019 - 2021 

Uzhhorod National University

Partners:

P.J.Šafárik University in Košice

Technical University of Cluj-Napoca

Budapest University of Technology and Economics

Self-goverment of Szabolcs-Szatmár-Bereg County

Prof. Jaroslav Hofierka


Dr. Ján Kaňuk 
Dr. Michal Gallay 
Dr. Dušan Barabas
Ján Šašak
Jozef Šupinský
Simona Juhárová
Katarína Pezlarová

Prebiehajúce projekty - domáce

Obdobie

Názov projektu a zdroj financovania

Zodpovedný riešiteľ
a riešitelia za ústav

2021 - 2023 

VEGA 1/0514/21: Priestorová redistribúcia ľudského kapitálu ako indikátor formovania regionálneho systému
Slovenska

Mgr. Ladislav Novotný, PhD. 

RNDr. Janetta Nestorová-Dická, PhD. 

Mgr. Marián Kulla, PhD.

RNDr. Stela Csachová, PhD.

Mgr. Martina Magdošková

Mgr. Loránt Pregi

2021 - 2023 

KEGA 016UPJŠ-4/2021: Medzinárodný rok jaskýň a krasu - vzdelávajme sa, skúmajme a chráňme

RNDr. Alena Gessert, PhD. 

prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.

Mgr. Imrich Sládek, PhD. 

doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.

RNDr. Janetta Nestorová-Dická, PhD.

Mgr. Jozef Šupinský

2020 - 2022 

    NFP312010AFP1: Inovácia pedagogických praxí na UPJŠ zameraná na cielený rozvoj profesijných kompetencií budúcich učiteľov

doc. RNDr. Marián Kireš, PhD. (ÚFV)
 

RNDr. Stela Csachová, PhD.
RNDr. Alena Gessert, PhD.

2020 - 2022 

KEGA 010UPJŠ-4/2020: Geopriestorové technológie v bádateľsky orientovanom vyučovaní geografie

RNDr. Stela Csachová, PhD.
 

doc. RNDr. Ján Kaňuk, PhD.
Mgr. Veronika Ondová
Mgr. Ladislav Novotný, PhD.

2020 - 2022 

    VEGA 1/0798/20: Synergické využitie viacerých zdrojov dát z diaľkového prieskumu Zeme vo výskume krajiny

doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.
 

prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD. 
doc. Ing. Katarína Bónová, PhD. 
RNDr. Dušan Barabas, CSc. 
Ing. Ján Bóna
Mgr. Ján Šašak
Mgr. Katarína Onačillová
Mgr. Michaela Nováková
RNDr. Alena Gessert, PhD.

2019 - 2022 

APVV-18-0044: Solárny potenciál urbanizovaných území a jeho využitie v koncepte Smart City

prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.
 

doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.
doc. RNDr. Ján Kaňuk, PhD.
Mgr. Štefan Kolečanský
Mgr. Katarína Onačillová
Mgr. Veronika Ondová
Mgr. Jozef Šupinský

2019 - 2021

VEGA 1/0300/19: 3D modelovanie slnečného žiarenia na stromovej vegetácii reprezentovanej mračnom bodov z laserového skenovania

prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.
 

doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.
Mgr. Štefan Kolečanský
Mgr. Veronika Ondová

2018 - 2021

APVV/SK-CN-RD-18-0015: Key Technologies on the Integration of Multi-GNSS, LiDAR and Oblique Photogrammetry in 3D High-Quality Reconstruction of Smart City (3DSMARTCITY)

doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.

prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.
RNDr. Ján Kaňuk, PhD.
Mgr. Katarína Onačillová
Mgr. Jozef Šupinský
Mgr. Ján Šašak