top of page
Wood%20sphere%20symbol%20telephone%2C%20
Kontakt

Tel: +421 55 2342590

Ústav geografie

Prírodovedecká fakulta

UPJŠ v Košiciach

Jesenná 5

040 01 Košice

Email: ug@upjs.sk

bottom of page