top of page
banner1.jpg
ENEUM
Zlepšenie kurikula diaľkového prieskumu Zeme so zameraním na ESA senzory
Anchor 1

O projekte

Ciele: Cieľom projektu (ENEUM: 4000140187/23/NL/SC/rp) je vytvoriť dva nové akademické predmety s kompletnými sylabami a študijnými materiálmi, ktoré zlepšia znalosti a zručnosti študentov v oblasti diaľkového prieskumu Zeme a produktov a dát senzorov ESA. Novými predmetmi sú: „Aplikácie diaľkového prieskumu Zeme (pre študentov 3. ročníka bakalárskeho stupňa a študentov 1. ročníka magisterského stupňa) a predmet Radarový diaľkový prieskum Zeme (pre študentov 1. ročníka magisterského stupňa). Projekt by mal tiež zvýšiť povedomie o aktivitách diaľkového prieskumu Zeme a ESA na Slovensku a prispieť k výchove skúsených používateľov produktov ESA na Slovensku a v EÚ.

Prínos: Hlavný prínos projektu možno identifikovať v oblasti: (i) zlepšenia vedomostí a zručností vysokoškolských študentov v technológiách, metódach a dátach diaľkového prieskumu Zeme a nástrojov, ktoré poskytuje ESA, (ii) podpory potenciálnych používateľov diaľkového prieskumu Zeme a vesmírnych technológií, (iii) podpory voľného a otvoreného prístupu k satelitným údajom a softvéru a (iv) zlepšenia povedomia verejnosti o aplikáciách diaľkového prieskumu Zeme a produktoch ESA.

 

Rozpočet: 53,185 EUR

Anchor 4

Riešiteľský kolektív

prof. Mgr. Jaroslav HOFIERKA, PhD.

projektový manažér, líder pracovnej oblasti, učiteľ

unnamed_edited.jpg
doc_edited.jpg

doc. Mgr. Michal GALLAY, PhD.

der pracovnej oblasti, učiteľ

Mgr. Katarína ONAČILLOVÁ, PhD.

der pracovnej oblasti, učiteľ

Mgr. Ján ŠAŠAK, PhD.

učiteľ

doc. RNDr. Ján KAŇUK, PhD.

učiteľ

Anchor 2

Aktivity

 

 

V príprave...

esa.jpg
bottom of page