Meeting Room
Košická pobočka SGS

Slovenská geografická spoločnosť pri SAV (SGS) je dobrovoľné výberové združenie vedeckých a odborných pracovníkov
v odbore geografie a jej príbuzných disciplín. Pri Ústave geografie bola zriadená Košická pobočka SGS.

  • Facebook
  • Facebook

predsedníčka Košickej pobočky SGS

Členovia Košickej pobočky SGS

doc. RNDr. Zdenko HOCHMUTH, CSc
RNDr. Stela CSACHOVÁ, PhD.
Mgr. Valéria HOCHMUTHOVÁ
doc. Mgr. Ladislav NOVOTNÝ, PhD.
Mgr. Marián KULLA, PhD.
Mgr. Imrich SLÁDEK, PhD.
Mgr. Vladimíra TOMAŠIKOVÁ, PhD.
Mgr. Zuzana DRÁBOVÁ
Aktuálne oznamy

Yucatán - Eldorádo nielen speleopotápania

Tak a je to tu zas! Prešiel mesiac a preto Vás Ústav geografie PF UPJŠ v Košiciach a Košická pobočka Slovenskej geografickej spoločnosti pozýva na druhú z cyklu prednášok Krasovatenie/Karstification pri príležitosti International Year of Caves and Karst 2021.


Tentoraz sa virtuálne prenesieme na Yucatán, ktorého podzemie je veľmi silne skrasovatené
a ukrýva desiatky kilometrov jaskynných priestorov, väčšinou trvalo zatopených vodou. Do týchto exotických oblastí nás prenesie Karol Kyška, významný speleopotápač a spoluorganizátor expedícií nielen do mexických jaskýň. Viac informácií na našej FB stránke.

Webinár sa uskutoční online v slovenskom jazyku, s možnosťou kladenia otázok na linku https://padlet.com/alenagessert/Bookmarks , otázky si môžete pripraviť aj dopredu.

Livestream sa uskutoční v STREDU, 21. apríla o 18:00

  • Facebook
  • YouTube
170536158_10207987425561672_258174159845
Dátum
31.3.2021
10. 4. 2019

28. 11. 2018 
14. 5. 2018        
1. 12. 2015        
10. 4. 2014         
20. 3. 2014         
27. 2. 2014 
11. 12. 2013

  • YouTube