Meeting Room
Košická pobočka SGS

Slovenská geografická spoločnosť pri SAV (SGS) je dobrovoľné výberové združenie vedeckých a odborných pracovníkov
v odbore geografie a jej príbuzných disciplín. Pri Ústave geografie bola zriadená Košická pobočka SGS.

  • Facebook
  • Facebook

predsedníčka Košickej pobočky SGS

Členovia Košickej pobočky SGS

doc. RNDr. Zdenko HOCHMUTH, CSc
RNDr. Stela CSACHOVÁ, PhD.
Mgr. Valéria HOCHMUTHOVÁ
doc. Mgr. Ladislav NOVOTNÝ, PhD.
Mgr. Marián KULLA, PhD.
Mgr. Imrich SLÁDEK, PhD.
Mgr. Vladimíra TOMAŠIKOVÁ, PhD.
Mgr. Zuzana DRÁBOVÁ
Aktuálne oznamy

Tepui caves (Venezuela) - expedície do obrích jaskýň na stolových horách

Tak a je to tu zas! Prešiel mesiac a preto Vás Ústav geografie PF UPJŠ v Košiciach a Košická pobočka Slovenskej geografickej spoločnosti pozýva na štvrtú z cyklu prednášok Krasovatenie/Karstification pri príležitosti International Year of Caves and Karst 2021.


Tentoraz sa virtuálne prenesieme do Venezuely, kde počas 7 expedícií v rokoch 2003 až 2009 boli slovenskými, venezuelskými a českými speleológmi nájdené a preskúmané na stolových horách (tepui) viaceré obrie, najdlhšie a zároveň najpriestrannejšie kremencové jaskyne sveta.

 

Do týchto exotických oblastí nás prenesie Dr. Branislav Šmída, dlhoročný a dodnes mimoriadne činný slovenský speleológ a objaviteľ-prieskumník, zakladateľ a vedúci
Speleoklubu Univerzity Komenského v Bratislave.
Viac informácií na našej FB stránke.

Livestream sa uskutoční v UTOROK, 22. júna o 20:00

  • Facebook
  • YouTube
Tepui caves 1.png
Dátum
31. 5. 2021
21. 4. 2021
31. 3. 2021
10. 4. 2019

28. 11. 2018 
14. 5. 2018        
1. 12. 2015        
10. 4. 2014         
20. 3. 2014         
27. 2. 2014 
11. 12. 2013

  • YouTube
  • YouTube
  • YouTube