top of page
stiahnuť (1).png
Konferencia Danišovce

10. Medzinárodné geografické kolokvium Danišovce 2024

Konferencia v Danišovciach je tradičné odborné podujatie, ktoré organizuje Ústav geografie každé dva až tri roky. Podujatie poskytuje možnosť prezentovať a diskutovať vedecké výstupy geografov zo Slovenska, Česka a ďalších krajín, ale aj v menej formálnej atmosfére sa podeliť o skúsenosti či predstavy o vývoji geografie v našich krajinách. Preferovanými jazykmi sú slovenčina, čeština a angličtina. Tradične sa podujatie organizuje v Učebno-výcvikovom zariadení Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Danišovciach na Spiši, približne 70 km severozápadne od Košíc.

V dňoch 16. – 18. 10. 2024 sa v Danišovciach uskutoční už 10. ročník Medzinárodného geografického kolokvia. Hlavným organizátorom je Ústav geografie PF UPJŠ v Košiciach a spoluorganizátormi sú Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, Slovenská geografická spoločnosť pri SAV v Bratislave v zastúpení jej Košickej pobočky a spoločnosť UMBRA solutions. Tešíme sa na Vašu účasť!

free-pdf-icon-2616-thumb.png
Anchor 0
Anchor 1

9. Medzinárodné geografické kolokvium Danišovce 2021

Ústav geografie PF UPJŠ v Košiciach s podporou Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a Slovenskej geografickej spoločnosti v dňoch 20. – 22. 10. 2021 zorganizoval 9. ročník Medzinárodného geografického kolokvia. Podujatie sa už tradične koná každé tri roky v priestoroch Učebno-výcvikového zariadenia UPJŠ v Danišovciach neďaleko Spišskej Novej Vsi.


Aj napriek prísnym opatreniam zamedzujúcim šírenie ochorenia COVID-19 využilo príležitosť podeliť sa o svoje vedecké výstupy, prediskutovať smerovanie geografie či zamýšľanú kurikulárnu reformu vyše 70 účastníkov z takmer všetkých geografických pracovísk v Česku a na Slovensku – od Ústí nad Labem a Prahy až po Prešov a Košice.


Počas prvého dňa kolokvia prebehla pod záštitou riaditeľa Ústavu geografie prof. Hofierku neformálna diskusia o problémoch slovenskej geografie. V druhý deň bolo viac ako 50 príspevkov prezentovaných v posterovej a desiatich tematických prezentačných sekciách. Popri prezenčnej forme prebiehalo rokovanie paralelne aj online, keďže niekoľkí účastníci sa prezenčne zúčastniť nemohli. 


Posledný deň kolokvia bol venovaný konferenčnej exkurzii, v rámci ktorej boli účastníkom predstavené geografické pomery okolia miest Spišská Nová Ves a Levoča. Súčasťou exkurzie bola prehliadka výrobného závodu Herba Drug v Smižanoch – jedného z najväčších producentov kozmetiky a drogérie na Slovensku. V rámci prehliadky historického centra Levoče bola zabezpečená komentovaná prehliadka Baziliky sv. Jakuba, po ktorej sa účastníci presunuli na Mariánsku horu – jedno

z najvýznamnejších pútnických miest na Slovensku.

 
Účastníci ocenili tradične vysokú odbornú, organizačnú a napriek protipandemickým opatreniam aj spoločenskú úroveň podujatia. Aj deviaty ročník Medzinárodného geografického kolokvia v Danišovciach potvrdil, že ide o významné a vzhľadom

na počet účastníkov, širokú škálu prezentovaných príspevkoch a možnosť osobnej interakcie medzi geografmi z mnohých pracovísk v Slovenskej i Českej republike, jedinečné a obľúbené podujatie.

free-pdf-icon-2616-thumb.png
free-pdf-icon-2616-thumb.png
free-pdf-icon-2616-thumb.png
Anchor 2

8. Medzinárodné geografické kolokvium Danišovce 2018

Konferencia v Danišovciach je tradičným odborným podujatím, ktoré organizuje Ústav geografie každé dva až tri roky. Podujatie poskytuje možnosť zdieľať, prezentovať a diskutovať vedecký výskum geografov zo Slovenska a susedných krajín. Preferovanými jazykmi sú: angličtina, slovenčina a čeština. Tradične sa podujatie organizuje v Učebno-výcvikovom zariadení Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Danišovciach na Spiši, približne 70 km severozápadne od Košíc.

V dňoch 24. – 26. 10. 2018 sa v priestoroch učebno-výcvikového zariadenia UPJŠ a Obecného úradu v Danišovciach pri Spišskej Novej Vsi uskutočnil ôsmy ročník Medzinárodného geografického kolokvia, ktorého hlavným organizátorom bol Ústav geografie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ. Tento ročník mal aj slávnostný rozmer, pretože Ústav geografie si v tomto roku pripomína 20. výročie svojho vzniku.

Viac ako 60 účastníkov z geografických pracovísk z Bratislavy, Košíc, Ružomberka, Nitry, Brna, Olomouca, Ostravy, Liberca i Prahy ocenilo tradične vysokú odbornú, ale aj spoločenskú úroveň podujatia. Celkovo 48 konferenčných príspevkov bolo prednesených v troch sekciách – Humánna a regionálna geografia, Fyzická geografia, GIS a DPZ, a Didaktika geografie.

 

Počas prvého dňa kolokvia sa pod záštitou riaditeľa Ústavu geografie prof. Hofierku uskutočnilo stretnutie pri okrúhlom stole, kde prebehla otvorená diskusia na tému súčasného stavu geografie na akademických pracoviskách na Slovensku a v Česku.

 

Rokovací deň otvoril prof. Hofierka, ktorý zároveň predstavil súčasný vedecký a pedagogický profil Ústavu geografie PF UPJŠ. Účastníkom sa prihovorili aj Dr.h.c. prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc., riaditeľ Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ, ktorý bol v období vzniku Ústavu geografie dekanom Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, ako aj samotní zakladatelia Ústavu geografie – prof. Ján Košťálik a doc. Zdenko Hochmuth. Slávnostný večer otvoril dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.

V posledný deň sa uskutočnila exkurzia, v rámci ktorej boli účastníkom predstavené geografické pomery na rozhraní Dolného a Horného Spiša, vrátane unikátneho viacvrstvového administratívneho členenia v bývalej Spišskej župe. Exkurzia viedla najväčšou obcou bez štatútu mesta na Slovensku – Smižanmi. V Spišskom Štvrtku, bývalom centre Provincie 10 spišských kopijníkov miestny kňaz predstavil pôvodne románsky kostol sv. Ladislava a kaplnku Zápoľských – jeden z klenotov spišskej gotiky. Mestečká Vrbov a Ľubica boli predstavené ako príklady Spišských miest, ktoré boli od 15. do 18. storočia v poľskom zálohu a neskôr boli začlenené do Provincie 16 spišských miest. Tá ako samostatná administratívna jednotka pretrvala až do konca 19. storočia. Vo Vrbove bola účastníkom predstavená aj hydrológia územia, na báze ktorej v obci vzniklo známe termálne kúpalisko. Exkurzia skončila v Kežmarku, slobodnom kráľovskom meste, v ktorom boli účastníkom predstavené unikátne evanjelické kostoly aj s hrobkou grófa Imrich Tököliho.

Aj ôsmy ročník tohto kolokvia potvrdil, že ide o významné a vzhľadom na počet účastníkov, širokú škálu prezentovaných príspevkoch a možnosť osobnej interakcie medzi geografmi z mnohých pracovísk v Slovenskej i Českej republike, jedinečné a obľúbené podujatie.

free-pdf-icon-2616-thumb.png

Obežník

free-pdf-icon-2616-thumb.png

Zborník abstraktov

7. Medzinárodné geografické kolokvium Danišovce 2015

V dňoch 21. – 23. 10. 2015 sa v priestoroch učebno-výcvikového zariadenia UPJŠ a Obecného úradu v Danišovciach pri Spišskej Novej Vsi uskutočnil už siedmy ročník Medzinárodného geografického kolokvia, ktorého hlavným organizátorom bol Ústav geografie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ. Takmer 70 účastníkov z geografických pracovísk z Bratislavy, Košíc, Ružomberka, Nitry, Brna, Olomouca či Ostravy ocenilo tradične vysokú odbornú, ale aj spoločenskú úroveň podujatia. Celkovo 45 konferenčných príspevkov bolo prednesených v troch sekciách – humánna a regionálna geografia, fyzická geografia a didaktika geografie.


Počas prvého dňa konferencie sa uskutočnilo aj výročné zasadnutie Výkonného výboru Slovenskej geografickej spoločnosti, ktoré viedol jej prezident a zúčastnili sa ho členovia vedenia SGS, ako aj predsedovia jednotlivých regionálnych pobočiek.
V posledný deň sa uskutočnila exkurzia, v rámci ktorej bola účastníkom predstavená história a pamätihodnosti o obci Markušovce, transformácia a úpadok baníctva a spracovania rúd, ako aj rómska problematika v obci Rudňany, špecifická štruktúra obyvateľstva a rozvoj cestovného ruchu v obci Poráč. Po krátkej prehliadke centra mesta Spišská Nová Ves bolo celé podujatie ukončené spoločným obedom.


Aj siedmy ročník tohto kolokvia potvrdil, že ide o významné a vzhľadom na počet účastníkov, širokú škálu prezentovaných príspevkoch a možnosť osobnej interakcie medzi geografmi z mnohých pracovísk v Slovenskej i Českej republike, jedinečné tradičné podujatie, minimálne v rámci Slovenska.

Anchor 3
free-pdf-icon-2616-thumb.png

Obežník

free-pdf-icon-2616-thumb.png

Zborník abstraktov

6. Medzinárodné geografické kolokvium Danišovce 2012

V dňoch 20. - 22.11.2012 sa uskutočnilo VI. medzinárodné geografické kolokvium v Danišovciach. Hlavnou témou tohto podujatia bola Krajina a jej premeny v geografickom výskume. Odprezentovaných bolo viac ako 50 príspevkov a zúčastnili sa ho vedeckí pracovníci prevažne zo Slovenska a Českej republiky.

Anchor 4
bottom of page