top of page
  • Writer's pictureJán Šašak

Celoslovenské kolo ŠVK - výsledky

Dňa 23. 5. 2024 (štvrtok) sa na pôde Ústavu geografie uskutočnilo Celoslovenské kolo Študentskej vedeckej konferencie z geografie. Súťaže sa zúčastnili úspešní účastníci regionálnych kôl ŠVK zo slovenských geografických pracovísk: Prírodovedeckej fakulty UK Bratislava, Fakulty prírodných vied a informatiky UKF Nitra, Fakulty prírodných vied UMB Banská Bystrica, Fakulty humanitných a prírodných vied PU Prešov a Prírodovedeckej fakulty UPJŠ Košice.

Odborná komisia zhodnotila, že všetky príspevky prezentované  na tejto konferencii mali vysokú odbornú a vedeckú úroveň. Všetkým študentom ďakujeme za účasť a srdečne blahoželáme víťazom.

Výsledky:

1. miesto: Max Timothy Martin (Ústav geografie, PF UPJŠ Košice)

Téma práce: Určenie druhového zloženia vegetácie z hyperspektrálnych dát metódami strojového učenia

2. miesto: Denisa Jacková (Ústav geografie, PF UPJŠ Košice)

Téma práce: Budúcnosť vysokoškolského vzdelávania v kontexte zmenšujúcej sa študentskej populácie: modelovanie na území Košíc a Bratislavy

3. miesto: Tomáš Šuvada (Katedra geografie a geológie, FPV UMB Banská Bystrica)

Téma práce: Hodnotenie cykloturistickej siete v regióne Turiec


Viac fotografií nájdete na stránke ŠVK.


60 views0 comments

Comentários


bottom of page