top of page
Meeting Room
Štruktúra nášho Ústavu

fuj_ta_to_jaky_cudak.jpg

riaditeľ Ústavu geografie

Obrázok.png

zástupkyňa pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné vzťahy

_NIK8380_edited.jpg

zástupca pre pedagogickú činnosť

kanuk (1).jpg
DSCN3174.JPG

vedúci oddelenia geoinformatiky

vedúca oddelenia fyzickej geografie

foto_stranka.jpg

zástupkyňa
pre vonkajšie vzťahy

janette.jpg

vedúca oddelenia humánnej

a regionálnej geografie

Sasak.jpg
unnamed_edited.jpg

tajomník

prorektor pre kvalitu vzdelávania

Oddelenie fyzickej geografie

Vedúca akademického pracoviska ústavu
RNDr. Alena GESSERT, PhD.


Docenti
doc. Ing. Katarína BÓNOVÁ, PhD.

RNDr. Alena GESSERT, PhD.
    

Odborní asistenti
RNDr. Dušan BARABAS, CSc.


Vedeckí pracovníci
doc. Vasyl CHERLINKA, DrSc.

Mgr. Jozef ŠUPINSKÝ, PhD.

Lektori

Mgr. Imrich SLÁDEK, PhD.

Oddelenie humánnej a regionálnej geografie

Vedúca akademického pracoviska ústavu
RNDr.
Janetta NESTOROVÁ-DICKÁ, PhD.

 

Docenti

doc. Mgr. Ladislav NOVOTNÝ, PhD.

RNDr. Janetta NESTOROVÁ-DICKÁ, PhD.


Odborní asistenti
RNDr. Stela CSACHOVÁ, PhD.
Mgr. Marián KULLA, PhD.

 

Vedeckí pracovníci

Mgr. Loránt PREGI, PhD.


Doktorandi
Mgr. Štefan GÁBOR

Oddelenie geoinformatiky

Vedúci akademického pracoviska ústavu
doc. RNDr. Ján KA
ŇUK, PhD.

Profesori

prof. Mgr. Jaroslav HOFIERKA, PhD.

Docenti

doc. Mgr. Michal GALLAY, PhD.

doc. RNDr. Ján KAŇUK, PhD.

 

Vedeckí pracovníci

Mgr. Michaela NOVÁKOVÁ, PhD.

Mgr. Katarína ONAČILLOVÁ, PhD.

Mgr. Ján ŠAŠAK, PhD.


Doktorandi

Mgr. Ondrej TOKARČÍK

Mgr. Daniela BUCHALOVÁ

Mgr. Tomáš FEDOR

Mgr. Nikola SVETOZAROV

Vedenie Ústavu geografie
Rada Ústavu geografie
Oddelenie fyzickej geografie
Oddelenie humánnej a regionálnej geografie
Oddelenie geoinfomatiky
bottom of page