top of page
Meeting Room
Štruktúra nášho Ústavu

unnamed_edited.jpg

riaditeľ Ústavu geografie

Obrázok.png

zástupkyňa pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné vzťahy

_NIK8380_edited.jpg

zástupca pre pedagogickú činnosť

Sasak.jpg

tajomník

kanuk (1).jpg
DSCN3174.JPG
fuj_ta_to_jaky_cudak.jpg

vedúci oddelenia geoinformatiky

vedúca oddelenia fyzickej geografie

vedúci oddelenia humánnej

a regionálnej geografie

doc.Gallay.jpg
received_2964106057225852.jpeg
Mgr. Ivana FEDURCO KOČIŠOVÁ

prodekan fakulty
pre vonkajšie vzťahy

vedúca administratívna pracovníčka

Oddelenie fyzickej geografie

Vedúca akademického pracoviska ústavu
RNDr. Alena GESSERT, PhD.


Docenti
doc. Ing. Katarína BÓNOVÁ, PhD.

RNDr. Alena GESSERT, PhD.
    

Odborní asistenti
RNDr. Dušan BARABAS, CSc.


Vedeckí pracovníci
doc. Vasyl CHERLINKA, DrSc.

Mgr. Jozef ŠUPINSKÝ, PhD.

Lektori

Mgr. Imrich SLÁDEK, PhD.

Oddelenie humánnej a regionálnej geografie

Vedúci akademického pracoviska ústavu
doc. Mgr. Ladislav NOVOTNÝ, PhD.

 

Docenti

doc. Mgr. Ladislav NOVOTNÝ, PhD.

RNDr. Janetta NESTOROVÁ-DICKÁ, PhD.


Odborní asistenti
RNDr. Stela CSACHOVÁ, PhD.
Mgr. Marián KULLA, PhD.

 

Vedeckí pracovníci

Mgr. Loránt PREGI, PhD.


Doktorandi
Mgr. Štefan GÁBOR

Vedenie Ústavu geografie
Rada Ústavu geografie
Oddelenie fyzickej geografie
Oddelenie humánnej a regionálnej geografie
Oddelenie geoinfomatiky
bottom of page