DJI_0047-1_edited_edited_edited.jpg
Mgr. Michaela NOVÁKOVÁ
512px-ORCID_iD.svg.png

VÝSKUMNÉ ZAMERANIE

  • Geografické informačné systémy

  • Laserové skenovanie

  • Geopriestorové modelovanie

KONZULTAČNÉ HODINY

​Utorok: 10.00 - 11.00

Štvrtok: 10.00 - 11.00

novakova_foto.jpg

RESEARCH INTERESTS

  • Geographic information systems

  • Laser scanning

  • Geospatial modelling

2880px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.pn
2880px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.pn

CONSULTATION

Tuesday: 10.00 - 11.00

Thursday: 10.00 - 11.00