DJI_0047-1_edited_edited_edited.jpg
Ubytovanie

Ubytovávanie študentov jednotlivých fakúlt univerzity  je realizované na štyroch blokoch na  Medickej 4,  6, na Popradskej ulici 66 a na Popradskej ulici 76.  Ubytovacia kapacita na Medickej ulici  je 1 400,  na Popradskej ulici 66 celkom 155 osôb a na Popradskej 76 spolu 200 osôb. Celková kapacita ŠD na ubytovanie je 1 755 miest.

stiahnuť (7)
stiahnuť (8)
stiahnuť (6)
stiahnuť (5)
stiahnuť (3)
stiahnuť (2)
stiahnuť (4)
stiahnuť (1)
1/1

Ubytovanie študentov rozdeľuje komisia zriadená pri rektoráte Univerzity P. J. Šafárika podľa počtu pridelených bodov. Študentské  domovy na Medickej 4,6 sú vybavené  jednou jedálňou, bufetom, spoločenskými miestnosťami, športovými ihriskami umiestnenými v areáli. Výhodná poloha v blízkosti centra mesta umožňuje študentom pestré kultúrne, spoločenské a športové využitie voľného času, ako aj dobré dopravné spojenie s jednotlivými fakultami. V ŠD na Popradskej 66 sú ubytovaní prevažne študenti FVS. Zahraniční študenti sú ubytovaní v ŠD na Popradskej 76.

Viac informácií nájdete na stránke fakulty.