top of page
DJI_0047-1_edited_edited_edited.jpg
Ubytovanie

Ubytovávanie študentov jednotlivých fakúlt univerzity  je realizované na štyroch blokoch na  Medickej 4,  6, na Popradskej ulici 66 a na Popradskej ulici 76.  Ubytovacia kapacita na Medickej ulici  je 1 400,  na Popradskej ulici 66 celkom 155 osôb a na Popradskej 76 spolu 200 osôb. Celková kapacita ŠD na ubytovanie je 1 755 miest.

Ubytovanie študentov rozdeľuje komisia zriadená pri rektoráte Univerzity P. J. Šafárika podľa počtu pridelených bodov. Študentské  domovy na Medickej 4,6 sú vybavené  jednou jedálňou, bufetom, spoločenskými miestnosťami, športovými ihriskami umiestnenými v areáli. Výhodná poloha v blízkosti centra mesta umožňuje študentom pestré kultúrne, spoločenské a športové využitie voľného času, ako aj dobré dopravné spojenie s jednotlivými fakultami. V ŠD na Popradskej 66 sú ubytovaní prevažne študenti FVS. Zahraniční študenti sú ubytovaní v ŠD na Popradskej 76.

Viac informácií nájdete na stránke fakulty.

bottom of page