top of page
Backpackers_edited.jpg
Terénne cvičenia z humánnej geografie

Exkurzia z humánnej geografie 2023

V dňoch 10. – 15. 9. 2023 sa pre študentov 2. a 3. ročníka geografie na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach uskutočnila Exkurzia z humánnej geografie pod vedením Dr. M. Kullu, doc. L. Novotného a Dr. L. Pregiho. Počas šiestich dní študenti absolvovali trasu takmer 1600 km rôznymi typmi územia. Študenti navštívili viac ako 40 rôznych lokalít, medzi ktorými boli viaceré centrá nadregionálneho a regionálneho významu (Banská Bystrica, Bratislava, Trnava, Trenčín), ale aj malé mestá, ktoré zohrávajú špecifickú pozíciu v sídelnej hierarchii Slovenska (Šahy, Holíč, Štúrovo, Brezová pod Bradlom, Bytča), takisto aj viaceré vidiecke obce s rozmanitou hospodárskou funkciou Lednické Rovne (priemysel), Vysoká nad Kysucou (poľnohospodárstvo), či Stará Bystrica (cestovný ruch).

free-pdf-icon-2616-thumb.png
Exkurzia z humánnej geografie 2022

V dňoch 11. – 16. 9. 2022 sa pre študentov 3. ročníka geografie na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach uskutočnila Exkurzia z humánnej geografie pod vedením Dr. M. Kullu, doc. L. Novotného a Dr. L. Pregiho. Primárnym cieľom exkurzie bolo upevniť si teoretické vedomosti nadobudnuté počas štúdia priamo v teréne a získať nové poznatky o regiónoch Slovenska, na ktoré nadviaže výučba v ďalších semestroch. Počas šiestich dní študenti absolvovali trasu takmer 1300 km rôznymi územnými a správnymi, historickými regiónmi či geomorfologickými jednotkami Slovenska. Navštívili sme viac ako 40 lokalít zvolených tak, aby účastníkom umožnili hlbšie preniknúť do problematiky sociálno-ekonomického vývoja porozumenie sociálno-ekonomického vývoja našej krajiny s dôrazom na populačné, sídelné, administratívne, kultúrne či hospodárske pomery v rôznych regiónoch Slovenska.

free-pdf-icon-2616-thumb.png
Exkurzia z humánnej geografie 2021

V dňoch 13. - 18. 9. 2021 študenti 3. ročníka geografie na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach ešte pred začiatkom semestra absolvovali Exkurziu z humánnej geografie. Študenti tak pod odborným vedením Dr. Kullu, doc. Novotného a Dr. Pregiho
v priebehu šiestich dní prešli vyše 1500 km naprieč všetkými vyššími územnými celkami a navštívili vyše 30 lokalít. Primárnym cieľom exkurzie bolo upevniť si teoretické poznatky nadobudnuté počas štúdia priamo v teréne a zároveň získať nové poznatky o regiónoch Slovenska, na ktoré nadviaže výučba v ďalších semestroch. Zastávky boli zvolené tak, aby účastníkom umožnili hlbšie preniknúť do problematiky hospodárskeho a sociálneho vývoja Slovenska, lepšie pochopiť populačné, sídelné či hospodárske pomery a špecifiká jednotlivých regiónov, a to v kontexte nielen humánnogeografických ale aj fyzickogeografických pomerov.

free-pdf-icon-2616-thumb.png
Exkurzia z humánnej geografie 2019

Ako sa posledné roky stalo tradíciou, študenti 3. ročníka geografie na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach ešte pred ostrým začiatkom semestra absolvovali Exkurziu z humánnej geografie. Študenti tak pod odborným vedením Dr. Kullu a Dr. Novotného
v priebehu šiestich dní prešli vyše 1200 km naprieč všetkými vyššími územnými celkami a navštívili vyše 30 lokalít. Primárnym cieľom exkurzie bolo upevniť si teoretické poznatky nadobudnuté počas štúdia priamo v teréne a zároveň získať nové poznatky o regiónoch Slovenska, na ktoré nadviaže výučba v ďalších semestroch. Zastávky boli zvolené tak, aby účastníkom umožnili hlbšie preniknúť do problematiky hospodárskeho a sociálneho vývoja Slovenska, lepšie pochopiť populačné, sídelné či hospodárske pomery a špecifiká jednotlivých regiónov, a to v kontexte nielen humánnogeografických ale aj fyzickogeografických pomerov.

free-pdf-icon-2616-thumb.png
Exkurzia z humánnej geografie 2018

V dňoch 10. – 15. 9. 2018 sa pre študentov 3. ročníka geografie na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach uskutočnila Exkurzia z humánnej geografie pod vedením Dr. M. Kullu a Mgr. L. Pregiho. Primárnym cieľom exkurzie bolo upevniť si teoretické vedomosti nadobudnuté počas štúdia priamo v teréne a získať nové poznatky o regiónoch Slovenska. Počas šiestich dní študenti
navštívili viac ako 30 lokalít, ktoré mali viesť k hlbšiemu pochopeniu sociálno-ekonomického vývoja našej krajiny a jej súčasného stavu, poukázať na populačné, sídelné a hospodárske pomery v rôznych regiónoch Slovenska. Študenti navštívili viaceré mestá
a regionálne centrá Slovenska (Banská Bystrica, Nitra), vinohradnícke oblasti (Sebechleby, Budmerice), kúpele (Brusno, Piešťany, Rajecké Teplice) a spoznali aj typické banské lokality (Rožňava, Štítnik, SirkČerveňany). Predstavy o hospodárskych pomeroch jednotlivých regiónov upevnili návštevy viacerých priemyselných podnikov tak so slovenským (Železiarne Podbrezová a. s.) ako aj
zahraničným kapitálom (Volkswagen Slovakia v Bratislave), najväčšieho výrobcu plastových a hliníkových okien a dverí na Slovensku (Slovaktual s. r. o. v Pravenci), výrobných podnikov textilného a obuvníckeho priemyslu (Rialto s. r. o. v Bošanoch, Bettex spol. s. r. o. v obci Nitrianske Pravno), či lokalít atraktívnych z hľadiska cestovného ruchu (Krásnohorské Podhradie,
Muránsky hrad, Bzovík, Piešťany, Bojnice, Čičmany, Rajecké Teplice, Demänovská Dolina, Poprad-Spišská Sobota, Levoča). 

Exkurzia z humánnej geografie 2017

V dňoch 10. – 15. 9. 2017 sa pre študentov 3. ročníka geografie na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach uskutočnila Exkurzia z humánnej geografie pod vedením Dr. M. Kullu a Mgr. L. Pregiho. Primárnym cieľom exkurzie bolo upevniť si teoretické vedomosti nadobudnuté počas štúdia priamo v teréne a získať nové poznatky o regiónoch Slovenska. Počas šiestich dní študenti
navštívili viac ako 30 lokalít, ktoré mali viesť k hlbšiemu pochopeniu sociálno-ekonomického vývoja našej krajiny a jej súčasného stavu, poukázať na populačné, sídelné a hospodárske pomery v rôznych regiónoch Slovenska. Študenti navštívili viaceré mestá a regionálne centrá Slovenska (Banská Bystrica, Nitra), vinohradnícke oblasti (Sebechleby, Budmerice), kúpele (Brusno, Piešťany, Rajecké Teplice) a spoznali aj typické banské lokality (Rožňava, Štítnik, SirkČerveňany). Predstavy o hospodárskych pomeroch jednotlivých regiónov upevnili návštevy viacerých priemyselných podnikov tak so slovenským (Železiarne Podbrezová a. s.) ako aj
zahraničným kapitálom (Volkswagen Slovakia v Bratislave), najväčšieho výrobcu plastových a hliníkových okien a dverí na Slovensku (Slovaktual s. r. o. v Pravenci), výrobných podnikov textilného a obuvníckeho priemyslu (Rialto s. r. o. v Bošanoch, Bettex spol. s. r. o. v obci Nitrianske Pravno), či lokalít atraktívnych z hľadiska cestovného ruchu (Krásnohorské Podhradie,
Muránsky hrad, Bzovík, Piešťany, Bojnice, Čičmany, Rajecké Teplice, Demänovská Dolina, Poprad-Spišská Sobota, Levoča). 

free-pdf-icon-2616-thumb.png
Anchor 1
Anchor 2
Anchor 3
Anchor 4
Anchor 5
Anchor 6
bottom of page