top of page
image-asset.jpeg
Naši partneri

 

Ústav geografie má v súčasnosti rozvinutú partnerskú spoluprácu s viacerými inštitúciami a orgánmi štátnej správy
a samosprávy, ako aj súkromnými firmami. Cieľom tejto spolupráce je odborná spolupráca v rámci projektov výskumu a vývoja, ako aj podpora rozvoja vzdelávania študentov v praktickej rovine.

PHOTOMAP, s.r.o.

Poludníková 3/1453
040 12 Košice

photomap.png

Mestská časť
Košice - Západ

Tr. SNP 39
040 11 Košice

logo_mc_kosice_zapad.jpg

ENVICONSULT s.r.o.

Obežná 7
010 08 Žilina-Vlčince

obrázok_2021-04-08_121855.png

HRDLIČKA
SLOVAKIA s.r.o.

Moyzesova 46
040 01 Košice

hrdlicka.png

Košický
samosprávny kraj

Námestie Maratónu mieru 1

042 66 Košice

logo-ksk.png

CIVITA CENTER, o. z.

Ružindolská 4
917 01 Trnava

stiahnuť.jpg

SERVEYE, s.r.o.

Kapitulská 12
974 01 Banská Bystrica

Bez názvu.png
bottom of page