top of page

My Items

I'm a title. ​Click here to edit me.

Intelligent Eco Housing Estate, Start in Podkarpackie platform and photovoltaic structures

Intelligent Eco Housing Estate, Start in Podkarpackie platform and photovoltaic structures

Ústav geografie PF UPJŠ v Košiciach Vás pozýva na prednášku Dr. Mirosława Łabuza, Dr. Grzegorza Wisza, Dr. Mariusza Bestera (University of Rzeszów, Institute of Physics; Institute of Materials Engineering), na ktorej predstavia projekt The Intelligent Eco Housing Estate 2020 pre zlepšenie kvality života a podporenie udržateľného prechodu na hospodárstvo s nízkymi emisiami, inovatívny prístup k výrobe a vlastnosti tenkovrstvových fotovoltaických panelov a komplexný inkubačný program zameraný predovšetkým na študentov, inovátorov a kreatívnych ľudí s podnikateľským potenciálom (Starting Platform – Start in Podkarpackie). Názov prednášky: 1. Intelligent Eco Housing Estate IEHE2020 – RES & the newest technology
2. Manufacturing and properties of thin-film photovoltaic structures based on titanium oxide and copper oxide
3. Starting Platform – Start in Podkarpackie
4. Current Voltage characteristics of photovoltaic cells based on TiO2 and CuO Dátum: 11. 5. 2023
Čas: 10:00-11:00 Miesto: Ústav geografie, PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5, seminárna miestnosť SJ2L45 Viac informácií na: https://www.uge.science.upjs.sk/vedecké-semináre

Problémy organizácie a riadenia regionálnej cezhraničnej verejnej dopravy v krajinách EÚ

Problémy organizácie a riadenia regionálnej cezhraničnej verejnej dopravy v krajinách EÚ

Ústav geografie PF UPJŠ v Košiciach v spolupráci s Košickou pobočkou Slovenskej geografickej spoločnosti Vás pozýva na prednášku Mgr. Jakuba Łoginowa (Námorná univerzita v Gdyni, Fakulta manažmentu a vied o kvalite, PL), na ktorej predstavíme možnosti identifikácie organizačných a právnych bariér z pohraničných regiónov EÚ a ich aplikáciu do poľsko-slovenského pohraničia. Dátum a čas: 4. 5. 2023 o 11:00 hod. Miesto konania: Ústav geografie, PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5, miestnosť SJ2L45 Viac informácií na: https://www.uge.science.upjs.sk/vedecké-semináre

Monitoring Vertical Displacements of Eastern Marmara (Izmit Bay) with Multi-Band InSAR and GNSS Tech

Monitoring Vertical Displacements of Eastern Marmara (Izmit Bay) with Multi-Band InSAR and GNSS Tech

Pozývame Vás na prednášku Prof. Dr. Arzu Erener (Kocaeli University in Turkey, Faculty of Engineering, Geomatic Engineering Department), v ktorej predstaví možnosti sledovania vertikálnych pohybov a ich rýchlosť v interseizmickom období pomocou InSAR a GNSS. Dátum a čas: 18. 4. 2023 o 10:00 hod. Miesto konania: Ústav geografie, PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5, miestnosť SJ2L45 Viac informácií na: https://www.uge.science.upjs.sk/vedecké-semináre

Stretnutie Klubu učiteľov geografie

Stretnutie Klubu učiteľov geografie

Dňa 17.3. 2023 sme na pôde Ústavu geografie privítali takmer 30 učiteľov geografie zo základných a stredných škôl v rámci Klubu učiteľov geografie. Učiteľom sme predstavili našu ponuku seminárov o geopriestorových technológiách pre žiakov aj učiteľov, najnovšie skriptá venované geopriestorovým technológiám v bádateľsky orientovanom vyučovaní geografie. Takisto bola učiteľom predstavená pozícia geografie po prijatí kurikulárnej reformy. V závere podujatia sme sa venovali populačnému vývoju Slovenska a prognóze v 21. storočí. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie KUGu. Viac info na Klub učiteľov geografie. S pozdravom, Mgr. Marián Kulla, PhD.

Výsledky krajského kola Geografickej olympiády pre stredné školy

Výsledky krajského kola Geografickej olympiády pre stredné školy

V piatok, 24. 3. 2023 sa uskutočnilo v priestoroch Ústavu geografie, Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach krajské kolo Geografickej olympiády pre stredné školy v kategóriách A, B a Z. V našom kraji súťažilo v kategóriách A a B spolu 11 študentov, v kategórii Z 71 študentov. Práce ku GO posudzovali zamestnanci Ústavu geografie. Výsledky krajského kola Geografickej olympiády pre stredné školy v Košickom kraji v kat. A, B a Z v šk. roku 2022/2023 Kategória A 1. miesto: Tomáš Semanič z Gymnázia Poštová v Košiciach s prácou na tému „Prírodné bariéry a ich vplyv na tvorbu hraníc“ (školiteľ: M. Rosič) 2. miesto: Matej Kundrík z Gymnázia Poštová v Košiciach s prácou na tému „Konflikty južnej Ázie (modelový príklad: Kašmír)“ (školiteľ: M. Rosič) 3. miesto: Daniel Demko z Gymnázia Poštová v Košiciach s prácou na tému „Historicko-politický vývoj Vietnamu“ (školiteľ: M. Rosič) Kategória B 1. miesto: Stanislava Urbanová z Gymnázia Poštová v Košiciach s prácou na tému „Najkrajšie mestá Slovenska podľa instagramových profilov“ (školiteľ: M. Rosič) 2. miesto: Daniel Kalakay z Gymnázia Šrobárova v Košiciach s prácou na tému „Chcel by som byť učiteľom geografie“ (školiteľ: J. Geročová) 3. miesto: Sára Maľáková z Gymnázia sv. Edity Steinovej v Košiciach s prácou na tému „Ako spoznať región Oravy za 4 dni“ (školiteľka: L. Kohútová) Kategória Z 1. miesto: Erik Eiben – Gymnázium Šrobárova 1, Košice 2. miesto: Tomáš Kubrický - Gymnázium Poštová 9, Košice 3. miesto: Kristóf Cseh – Gymnázium Poštová 9, Košice Srdečne gratulujeme! Poradie ostatných súťažiacich v kat. A a B zašleme na mail všetkým súťažiacim. Do celoštátneho kola postupujú prví dvaja zo všetkých kategórií. Marián Kulla

Priestorové interakcie a ich konceptualizácia: alternatívy zdrojových dát a možnosti ich spracovania

Priestorové interakcie a ich konceptualizácia: alternatívy zdrojových dát a možnosti ich spracovania

Pozývame Vás na prednášku prof. RNDr. Mariána Halása, PhD. (Katedra geografie, Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci, ČR), na ktorej predstavíme úlohu priestorových interakcií v organizácii sídelných a regionálnych systémov a ich konceptualizáciu a ukážeme, akým spôsobom je možné nadviazať na tradičné analýzy “origin–destination“ dát v súčasných podmienkach, vrátane využitia “big data“. Dátum a čas: 29. 3. 2023 o 10:30 hod. Miesto konania: Ústav geografie, PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5, miestnosť SJ2L45 Viac informácií na: https://www.uge.science.upjs.sk/vedecké-semináre

Účasť na Salzburg Erasmus+ BIP

Účasť na Salzburg Erasmus+ BIP

Tento rok sa do Erasmus BIP mobility na UPJŠ zapojili traja študenti doktorandského štúdia - Mgr. Ondrej TOKARČÍK, Mgr. Štefan GÁBOR a Mgr. Daniela UJLAKIOVÁ spolu s doc. Jánom KAŇUKOM. Mobilita začala online formou v novembri 2022 a vyvrcholila prezenčnou intenzívnou zložkou v dňoch 19. 2. – 24. 2. 2023. Realizátorom mobility bola Katedra geoinformatiky na Paris Lodron University v Salzburgu (PLUS). Výučbu zastrešovali prof. Josef STROBL a Dr. Ainura NAZARKULOVA. Hlavným zameraním tejto mobility je rozvoj nadnárodných a transdisciplinárnych vzťahov s ľuďmi z rôznych kútov sveta, spoznanie inovatívnych spôsobov učenia a vyučovania, online spolupráca, vzdelávanie založené na výskume a prístupy založené na výzvach, ktoré riešia najmä spoločenské otázky a problémy. Erasmus+ BIP poskytuje príležitosť osloviť zmiešané skupiny študentov v rámci všetkých stupňov štúdia a tiež tých, ktorí nemajú odvahu ísť do zahraničia sami na dlhšiu dobu. Mobilita v Salzburgu sa zameriavala na využitie online zdieľania geografických dát a tvorbu mobilných GIS aplikácií. Súčasťou virtuálnej mobility bol celý rad online kurzov zahŕňajúcich videá, návody, webináre na Esri Academy, pomocou ktorých sme sa zoznámili a naučili pracovať s celým portfóliom nástrojov Esri. Vďaka týmto nástrojom bolo možné vytvoriť príbehové mapy (StoryMap), pomocou ktorých sme odprezentovali naše projekty a aplikácie, dokumentovali svoj pokrok a skúsenosti získavané počas celej mobility. Skombinovaním nástrojov pre zber dát (Survey123, QuickCapture), vizualizáciu a tvorbu aplikácií (StoryMaps, InstantApps, ExperienceBuilder) a analýzu (Dashboards) vznikli jedinečné príbehové mapy, ktoré približujú geoinformatiku, jej technológie a potenciál všetkým ľuďom. Fotogaléria

Stretnutie Klubu učiteľov geografie

Stretnutie Klubu učiteľov geografie

Ústav geografie a Košická pobočka SGS Vás pozýva na stretnutie Klubu učiteľov geografie, ktoré sa bude konať dňa 17. marca 2023 (piatok) v čase od 09:00 do 13:00 hod.
v miestnosti P13 na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ, Jesenná 5 v Košiciach. Tešíme sa na stretnutie! S pozdravom, Mgr. Marián Kulla, PhD.

Témy bakalárskych prác na akademický rok 2023/2024

Témy bakalárskych prác na akademický rok 2023/2024

Pokyny k prihlasovaniu sa na bakalársku prácu na Ústave geografie
v akademickom roku 2023/2024. Témy bakalárskych prác pre akademický rok 2023/2024 spolu s anotáciami sú vypísané na stránke Ústavu geografie v sekcií Bakalárske štúdium, resp. nižšie.​ Oddelenie humánnej a regionálnej geografie Oddelenie fyzickej geografie Oddelenie geoinformatiky​​ Študent po výbere témy vyplní prihlasovací formulár (nižšie), v ktorom uvedie svoje meno, priezvisko a študijný program. Prihlasovanie v 1. kole bude trvať do 3. 3. 2023, jeho výsledky budú uvedené na stránke ÚGE.​ Humánna a regionálna geografia Fyzická geografia Geoinformatika​​ V prípade záujmu môže študent vypísanú tému s vedúcim bakalárskej práce vopred prediskutovať v čase konzultačných hodín vedúceho. Ak má študent vlastnú predstavu o téme práce, ktorá nekorešponduje so žiadnou z vypísaných tém, môže s ňou osloviť potenciálneho vedúceho, s ktorým relevantnosť témy prediskutujú a v prípade dohody vedúci túto tému vypíše v AISe. ​​V prvom kole výberu tém sa študent hlási len na jednu tému, v ďalších kolách výberu si môže zvoliť max. 3 témy.​ Vedúci bakalárskej práce po výbere študenta na tému práce ho v AISe priradí k zadaniu bakalárskej práce, čo je zároveň informácia pre prípadných ďalších záujemcov, že téma je už obsadená.​​ V prípade, že sa študent hlásil na tému, na ktorú školiteľ zapísal iného študenta, môže sa prihlásiť na iné témy, ktoré sú voľné. Termín druhého kola výberu bude zverejnený priebežne.

Krásy krasu Slovenska

Krásy krasu Slovenska

Aj tohto roku sme pre vás naplánovali exkurziu z fyzickej geografie, ktorá sa uskutoční v termíne od 22.5. do 27.5.2023. Tento rok budeme počas šiestich dní spoznávať krásy krasových území Slovenska. Keďže kapacita autobusu nie je plne obsadená, okrem študentov na exkurziu pozývame aj iných záujemcov z radov absolventov a priaznivcov geografie. Viac informácií sa dozviete v pokynoch nižšie.

Vykroč správnou nohou a príď na Deň otvorených dverí - 02. 02. 2023

Vykroč správnou nohou a príď na Deň otvorených dverí - 02. 02. 2023

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach srdečne pozýva záujemcov o štúdium na Deň otvorených dverí. Deň otvorených dverí bude lokalizovaný do areálov: *Jesenná 5 / Park Angelinum 9 Fyzika, Informatika, Matematika, Geografia a geoinformatika, ich učiteľstvo **Šrobárova 2 / Moyzesova 11 Biológia, Chémia a ich učiteľstvo ***Botanická záhrada UPJŠ / Mánesova 23 časť programu odboru Biológia V rámci DOD budú mať účastníci možnosť zapojiť sa do súťaže = natočiť vlastnú "storku" na Instagram a pripojiť ju na účet pfupjs. Troch vyžrebovaných súťažiacich odmeníme mikinou s kapucňou a s logom UPJŠ. Program: 9.30 - 12.30 h Deň otvorených dverí na Ústave geografie <<< klikni pre viac info Študijné programy: Geografia a geoinformatika, medziodborové štúdium Geografie 9.00 - 9.05 h Otvorenie DOD členmi vedenia fakulty, súbežne v aule SA1A1 (P1), areál Jesenná / Park Angelinum * a v aule RB0A5 (M5) areál Šrobárova / Moyzesova ** 9.05 - 9.20 h Organizačné pokyny DOD, všeobecné informácie o prednostiach a špecifikách štúdia prírodných vied na UPJŠ. Dozvieš sa podrobnosti o podmienkach prijatia na štúdium prírodných vied, v čom sme výnimoční, aké možnosti sa ti otvoria počas štúdia a po jeho skončení. Už teraz si môžeš prečítať o podmienkach prijatia na štúdium.

Čo robí migrácia so slovenskými regiónmi?

Čo robí migrácia so slovenskými regiónmi?

Svet medzi riadkami je podcast publikovaný na sme.sk, ktorý sa venuje rôznym komplexným témam lokálneho, regionálneho i globálneho charakteru. O migrácii a niektorých jej dôsledkoch v slovenských regiónoch sa redaktori tentokrát rozprávali s našim kolegom Ladislavom Novotným. Prajeme príjemné čítanie alebo počúvanie. https://podcasty.sme.sk/c/23108322/na-slovensku-su-obce-kde-sa-bez-auta-k-zakladnym-potravinam-nedostanete.html

bottom of page