top of page
DJI_0047-1_edited_edited_edited.jpg
Laboratórium geografických informačných systémov


 

Vedúci laboratória: doc. RNDr. Ján KAŇUK, PhD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technologické vybavenie

 

 • 5 pracovných staníc umiestnených v špecializovanej učebni

 • Robotická totálna stanica TOPCON GT s GNSS prijímačom TOPOCON HiPer SR;

 • 2 ks GNSS systém TOPCON HiPER HR s UHF rádiovým modemom, prijímanie signálu zo satelitov GPS - GLONASS - GALILEO - BEIDOU - QZSS - SBAS - L-Band;

 • 2 ks GNSS systém EPP Set – Hiper ll: Digital UHF 410-440 MHz s GSM/GPRS modemom pre meranie v reálnom čase a zber dát pre postprocesing od spoločnosti TOPCON, doplnený o rozšírenie ku GNSS systému EPP Set – Hiper ll: Digital UHF 410-440 MHz s GSM/GPRS modemom;

 • 1 ks GNSS systém EMLID Reach RS2

 • Nivelačný prístroj TOPCON SOKKIA DL-501 s 2 ks invarovanými Latami;

 • Tangible Landscape - zostava obsahuje PC s OS LINUX Ubuntu s GRASS GIS, xBox One Kinect, dataprojektor, stôl so stojanom a kinetický piesok;

 • digitálne diaľkomery - Leica Disto D3, Leica Disto D510;

 • 3D tlačiareň Prusa i3;

 • VR set Oculus RIFT;

 • VR set HTC Vive;

 • veľkoformátová farebná tlačiareň HP DesignJet Z2100


Softvérové licencie

 

 • 50+50 licencií softvéru ArcGIS Pro vrátane rozšírení Data Interoperability, Spatial Analyst, 3D Analyst, Network Analyst a Geostatistical Analyst

 • 31 licencií softvéru ArcGIS for Desktop Advanced Concurrent Use10.x  od firmy ESRI (vrátane rozšírení Data Interoperability, Spatial Analyst, 3D Analyst, Network Analyst a Geostatistical Analyst);

 • 25 licencií CorelDRAW Graphics Suite X5;

 • 4 licencie softvéru MAGNET Field

 • inštalácie voľne šíriteľného softvéru (open source): GRASS GIS; R; MapServer; LAStools; MeshLab; CloudCompare; Blender; Paraview; 3D Forest;


Geopriestorové údaje

 • Digitálna vektorová mapa Slovenska SVM 50

 • Vojenské topografické mapy 1:25 000

 • dáta z pozemného laserového skenovania z rôznych oblastí a rôznych foriem (napr. časť jaskyne Domica, rôzne typy budov, kaňony, vegetácia)

flow.jpg
_NIK7805.tif

Pozemné merania pomocou nivelačného prístroja TOPCON SOKKIA DL-501

20210505_120622.jpg

Meranie svahových pohybov na stabilizovaných bodoch hybridným určením polohy pomocou totálnej stanice (TOPCON GT) a GNSS prístrojom (TOPCON HIPER HR)

bottom of page