top of page
DJI_0047-1_edited_edited_edited.jpg
Naše laboratóriá a vybavenie

 

Na Ústave geografie sú zriadené v súčasnosti štyri špecializované laboratóriá. Ich cieľom je koncentrovať materiálno-technické (meracie a analytické prístroje, hardvér a pod.) a nehmotné vybavenie (technológie, softvér a údaje) primárne pre podporu výskumných aktivít pracovníkov Ústavu geografie. Vybavenie laboratórií sa využíva aj pre potreby výučby a terénne praktiká.

bottom of page