top of page
DJI_0047-1_edited_edited_edited.jpg
Knižnica a mapový archív

Správca knižnice a mapového archívu: Mgr. Imrich SLÁDEK, PhD.

Študenti môžu využívať okrem Univerzitnej knižnice so študovňou aj knižnicu Ústavu geografie vybudovanú z vlastných zdrojov, darov a recipročných výtlačkov. V knižnici sa nachádzajú významné slovenské geografické monografie, periodiká
a konferenčné zborníky, ako aj vybrané zahraničné tituly. V knižnici Ústavu geografie sú dostupné historické aj aktuálne štatistické materiály s príslušným štatistickým softwarom. Vlastná knižnica ústavu obsahuje viac ako 7.000 publikačných jednotiek.

20201210_161926.jpg

Na ústave je vybudovaný vlastný mapový archív, ktorý obsahuje bohaté súbory máp z územia Slovenska ZM 1:200 000
až 1:10 000, mapy THM, mapy ŠMO-5 v mierke 1 :5 000, rôzne historické mapy, vybrané sektory katastrálnych máp
a máp mierky 1:1000. Mapový archív obsahuje aj geologické mapy s pokrytím celého Slovenska. Jeho súčasťou sú staršie diela
mierke 1:200 000 s pokrytím územia SR i ČR a k dispozícii sú všetky mapy novšieho mapovania v mierke 1 :50 000 s príslušnými vysvetlivkami.

bottom of page