top of page
shutterstock_1180054603.jpg
Erasmus+ informácie pre študentov

 

Vynikajúcou príležitosťou zvyšovania pridanej hodnoty absolventa je možnosť absolvovať časť štúdia na zahraničných univerzitách v Nemecku, Španielsku, Grécku, Turecku, Poľsku, Česku v rámci programu Erasmus+. ERASMUS koordinátorka na Ústave geografie: Mgr. Katarína Onačillová, PhD.

Bližšie informácie nájdete na stránke Prírodovedeckej fakulty.

bottom of page