top of page
shutterstock_1180054603.jpg
Erasmus+ informácie pre študentov

 

Vynikajúcou príležitosťou zvyšovania pridanej hodnoty absolventa je možnosť absolvovať časť štúdia na zahraničných univerzitách v Nemecku, Španielsku, Grécku, Turecku, Poľsku, Česku v rámci programu Erasmus+. ERASMUS koordinátorka na Ústave geografie: Mgr. Katarína Onačillová, PhD.

Bližšie informácie nájdete na stránke Prírodovedeckej fakulty.

1200px-Flag_of_Czech_Republic_(vertical_
1200px-Vertical_flag_of_Greece_(incorrec
1200px-Flag_of_Hungary_vertical.svg.png

Česká republika

Maďarsko

990px-Flag_of_Germany_(Hanging).svg.png
Flag_of_Poland_vertical.png
2880px-Flag_of_the_United_Kingdom_edited

Nemecko

Poľsko

Spojené kráľovstvo

2880px-Flag_of_Spain_edited.jpg
2880px-Flag_of_Italy_edited.jpg
flag_of_turkey1_edited.jpg
bottom of page