top of page
shutterstock_1276358044.jpg
Štúdium na Ústave geografie

 

V súčasnosti Ústav geografie poskytuje bakalárske, magisterské a doktorandské študijné programy. Počas štúdia sa študenti majú možnosť oboznámiť a pracovať s modernými zariadeniami, ktoré sú v našich laboratóriách. Súčasťou štúdia Ústavu geografie sú exkurzie a terénne praktiká.


V prípade vášho záujmu kontaktujte študijné oddelenie Prírodovedeckej fakulty alebo zástupcu
pre pedagogickú činnosť Ústavu geografie Mgr. Mariána KULLU, PhD., prípadne tútora pre štúdium
na Ústave geografie Mgr. Štefana GÁBORA

Dokumenty týkajúce sa štúdia nájdete tu.

bottom of page