shutterstock_1276358044.jpg
Štúdium na Ústave geografie

 

V súčasnosti Ústav geografie poskytuje bakalárske, magisterské a doktorandské študijné programy. Počas štúdia sa študenti majú možnosť oboznámiť a pracovať s modernými zariadeniami, ktoré sú v našich laboratóriách. Súčasťou štúdia Ústavu geografie sú exkurzie a terénne praktiká.


V prípade vášho záujmu kontaktujte študijné oddelenie Prírodovedeckej fakulty alebo zástupcu
pre pedagogickú činnosť Ústavu geografie Mgr. Mariána KULLU, PhD., prípadne tútora pre štúdium
na Ústave geografie Mgr. Jána ŠAŠAKA

Dokumenty týkajúce sa štúdia nájdete tu.

Graduation Handshake
Graduates Holding Diplomas
shutterstock_524863171.jpg
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

Kontaktujte nás

Adresa

© 2021 Ústav geografie

Prírodovedecká fakulta

UPJŠ v Košiciach

Tel: +421 55 2342590

Email: ug@upjs.sk

Ústav geografie

Jesenná 5

040 01 Košice