top of page
stiahnuť (1).png
Vedecké semináre

 

Na Ústave geografie organizujeme v priebehu akademického roka sériu pravidelných vedeckých seminárov, v rámci ktorých vedeckí a pedagogickí pracovníci ústavu alebo pozvaní hostia môžu predstaviť a diskutovať výsledky svojho výskumu. Prednáška môže byť prezentovaná v ľubovoľnom jazyku, avšak pre čo najlepšie pochopenie, preferujeme slovenčinu, češtinu, poľštinu, alebo angličtinu. Semináre sú verejné a trvajú približne 60 minút vrátane diskusie.

Zodpovedný pracovník: doc. Ing. Katarína Bónová, PhD.

                                                                     Plánované prednášky 

 

Názov prednášky:  

1.  Intelligent Eco Housing Estate IEHE2020 – RES & the newest technology
2. Manufacturing and properties of thin-film photovoltaic structures based on titanium oxide and copper oxide
3. Starting Platform – Start in Podkarpackie
4. Current Voltage characteristics of photovoltaic cells based on TiO2 and CuO

Prednášajúci: Dr. Mirosław Łabuz, Dr. Grzegorz Wisz, Dr. Mariusz Bester
Pracovisko: University of Rzeszów, College of Natural Sciences, Institute of Physics; Institute of Materials Engineering (Poland)

Dátum: 11. 5. 2023
Čas: 10:00-11:00

Miesto: Ústav geografie, PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5, seminárna miestnosť SJ2L45


Anotácie/Annotations: 

1. The Intelligent Eco Housing Estate 2020 (IEHE 2020) project concerns the use of an interdisciplinary approach covering technological, economic and social aspects. This is to foster the creation of an innovative construction model that will improve the quality of life of the inhabitants of Podkarpackie region and support a sustainable transition to a low-emission economy.

2.  Solar energy is a stable, clean, and unlimited energy source that reaches the Earth’s surface every day. Photovoltaic devices (PV) are one of the most common solutions being applied to convert the energy from the Sun to produce the electricity, one of the most crucial aspects of our life. Currently, the PV panel market is dominated by traditional silicon cells, but their production is still expensive. Therefore, an alternative for traditional Si devices become thin film solar cells based on semiconductor metal oxides such as CuxO and TiO2.

3. Starting Platform – Start in Podkarpackie offers a comprehensive incubation program for innovative enterprises, including basic and specialized services. The program is directed primarily to students, innovators and creative people with entrepreneurial potential that intend to create companies and implement their own ideas in Eastern Poland.

4. In this presentation, the method of determining the current-voltage characteristics of photovoltaic cells and the method of determining the basic parameters of these cells, such as: efficiency, fill factor, open circuit voltage, short circuit current and parasitic resistances will be discussed.

Labuz et al.jpg

                                                                              2023

4. 5. 2023

Problémy organizácie a riadenia regionálnej cezhraničnej verejnej dopravy v krajinách EÚ - Mgr. Jakub Łoginow

18. 4. 2023

Monitoring Vertical Displacements of Eastern Marmara (Izmit Bay) with Multi-Band InSAR and GNSS Techniques  - prof. Dr. Arzu Erener

29. 3. 2023

Priestorové interakcie a ich konceptualizácia: alternatívy zdrojových dát a možnosti ich spracovania - prof. RNDr. Marián Halás, PhD.

                                                                              2022

23. 11. 2022

Návrh funkčnej regionalizácie Slovenska ako rámec pre optimalizáciu preneseného výkonu štátnej správy - Mgr. Martin Šveda, PhD., Mgr. Ján Výbošťok, PhD., Mgr. Michala Sládeková Madajová, PhD.

9. 11. 2022

Nové bezpilotné technológie vo vede a výučbe na Ústave geografie - doc. RNDr. Ján Kaňuk, PhD., Mgr. Ján Šašak, PhD.

22. 6. 2022

Udržateľnosť rezidenčnej starostlivosti pre seniorov na Slovensku - RNDr. Janetta Nestorová-Dická, Ph.D., Mgr. Patrícia Gurová

 

11. 5. 2022

Programování pomocí vizuálních programovacích jazyků pro ArcGIS Pro a QGIS - doc. Ing. Zdena Dobešová, Ph.D.

9. 3. 2022

Developing a system to monitor and management of natural and anthropogenic impacts to achieve a neutral level of soils degradation and optimization of the carbon dioxide sequestration process - Assoc. Prof. Vasyl R. Cherlinka, DrSc.

                                                  

                                                                               2021

18. 8. 2021

Modelovanie mikroreliéfu a jeho dynamiky s použitím laserového skenovania - Mgr. Ján Šašak

 

18. 8. 2021

Mapovanie jaskýň a modelovanie dynamiky vybraných parametrov jaskynného prostredia - Mgr. Jozef Šupinský

 

30. 6. 2021 

Selektívna migrácia na Slovensku a geopriestorové metódy jej vizualizácie - Mgr. Loránt Pregi

30. 6. 2021 

Kombinované použitie metód DPZ vo výskume mestského ostrova tepla - Mgr. Katarína Onačillová

19. 5. 2021 webinár

Spoznajte Google Earth Engine - Mgr. Daniela Laubertová, Mgr. Ondrej Tokarčík

10. 2. 2021 webinár

Vnútroregionálny urbánny vývoj vybraných funkčných mestských regiónov na Slovensku - Mgr. Ladislav Novotný, PhD.                                                

                                                                                                        2020

8. 4. 2020 webinár

Geografia v projekte IT Akadémia - RNDr. Stela Csachová,  PhD., Mgr. Veronika Ondová, doc. RNDr. Ján Kaňuk, PhD.

4. 3. 2020

Priestorové interakcie a ich konceptualizácia, alebo  vektorové dáta a čo s nimi? - prof. RNDr. Marián Halás, PhD.

                                                                                                         2019

11. 12. 2019

Proveniencia klastických sedimentov magurskej jednotky na východnom Slovensku - Ing. Katarína Bónová, PhD.

13. 11. 2019

Přívalové povodně na Moravě a ve Slezku v 19.-20. století - Mgr. Olga Halásová

17. 4. 2019

3D tisk v rukách geoinformatika aneb zpátky k fyzickým modelům - RNDr. Jan Brus, PhD.

10. 4. 2019

Borders and Migration - Dr. Rossen Koroutchev, PhD.

bottom of page