top of page
stiahnuť (1).png
Vedecké semináre

 

Na Ústave geografie organizujeme v priebehu akademického roka sériu pravidelných vedeckých seminárov, v rámci ktorých vedeckí a pedagogickí pracovníci ústavu alebo pozvaní hostia môžu predstaviť a diskutovať výsledky svojho výskumu. Prednáška môže byť prezentovaná v ľubovoľnom jazyku, avšak pre čo najlepšie pochopenie, preferujeme slovenčinu, češtinu, poľštinu, alebo angličtinu. Semináre sú verejné a trvajú približne 60 minút vrátane diskusie.

Zodpovedný pracovník: doc. Ing. Katarína Bónová, PhD.

                                                                     Plánované prednášky 

 

Názov prednášky/Title: 

1.  Introduction of the main aspects of International Research Centre on Karst and GEO Pilot Initiative
2. Karst Landscape and Cave Tourism in China
3. Current Status and Research Progress of Karst Collapse in China

Prednášajúci/Lecturer: Luo Qukan, Ph.D., Chen Weihai, Ph.D., Prof. Dr. Mingtang Lei
Pracovisko/Institution: International Research Centre on Karst, China; Institute of Karst Geology, China Geological Survey; Institute of Karst Geology of the Chinese Academy of Geological Sciences

Dátum/Date: 20. 9. 2023
Čas/Time: 11:00-12:00

Miesto/Location: Ústav geografie, PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5, seminárna miestnosť SJ2L45


Anotácie/Annotations: 

1. Introduction to IRCK and GEO Pilot Initiative - Earth Observations of Global Typical Karst.

2. Introduction of karst distribution and landscape zoning in China; Karst cave and sinkhole situation, karst landscape and cave protection and sustainable use in China.

3. Introduction of the development and distribution characteristics of karst collapse in China, as well as the research progress of prof. Dr. Mingtang Lei´s research team in karst collapse investigation and monitoring. 

IMG_20230909_094957.jpg

                                                                              2023

11. 5. 2023

1. Intelligent Eco Housing Estate IEHE2020 – RES & the newest technology - Dr. Mirosław Łabuz
2. Manufacturing and properties of thin-film photovoltaic structures based on titanium oxide and copper oxide - Dr. Grzegorz Wisz
3. Starting Platform – Start in Podkarpackie - Dr. Mariusz Bester
4. Current Voltage characteristics of photovoltaic cells based on TiO2 and CuO - Dr. Grzegorz Wisz

4. 5. 2023

Problémy organizácie a riadenia regionálnej cezhraničnej verejnej dopravy v krajinách EÚ - Mgr. Jakub Łoginow

18. 4. 2023

Monitoring Vertical Displacements of Eastern Marmara (Izmit Bay) with Multi-Band InSAR and GNSS Techniques  - prof. Dr. Arzu Erener

29. 3. 2023

Priestorové interakcie a ich konceptualizácia: alternatívy zdrojových dát a možnosti ich spracovania - prof. RNDr. Marián Halás, PhD.

                                                                              2022

23. 11. 2022

Návrh funkčnej regionalizácie Slovenska ako rámec pre optimalizáciu preneseného výkonu štátnej správy - Mgr. Martin Šveda, PhD., Mgr. Ján Výbošťok, PhD., Mgr. Michala Sládeková Madajová, PhD.

9. 11. 2022

Nové bezpilotné technológie vo vede a výučbe na Ústave geografie - doc. RNDr. Ján Kaňuk, PhD., Mgr. Ján Šašak, PhD.

22. 6. 2022

Udržateľnosť rezidenčnej starostlivosti pre seniorov na Slovensku - RNDr. Janetta Nestorová-Dická, Ph.D., Mgr. Patrícia Gurová

 

11. 5. 2022

Programování pomocí vizuálních programovacích jazyků pro ArcGIS Pro a QGIS - doc. Ing. Zdena Dobešová, Ph.D.

9. 3. 2022

Developing a system to monitor and management of natural and anthropogenic impacts to achieve a neutral level of soils degradation and optimization of the carbon dioxide sequestration process - Assoc. Prof. Vasyl R. Cherlinka, DrSc.

                                                  

                                                                               2021

18. 8. 2021

Modelovanie mikroreliéfu a jeho dynamiky s použitím laserového skenovania - Mgr. Ján Šašak

 

18. 8. 2021

Mapovanie jaskýň a modelovanie dynamiky vybraných parametrov jaskynného prostredia - Mgr. Jozef Šupinský

 

30. 6. 2021 

Selektívna migrácia na Slovensku a geopriestorové metódy jej vizualizácie - Mgr. Loránt Pregi

30. 6. 2021 

Kombinované použitie metód DPZ vo výskume mestského ostrova tepla - Mgr. Katarína Onačillová

19. 5. 2021 webinár

Spoznajte Google Earth Engine - Mgr. Daniela Laubertová, Mgr. Ondrej Tokarčík

10. 2. 2021 webinár

Vnútroregionálny urbánny vývoj vybraných funkčných mestských regiónov na Slovensku - Mgr. Ladislav Novotný, PhD.                                                

                                                                                                        2020

8. 4. 2020 webinár

Geografia v projekte IT Akadémia - RNDr. Stela Csachová,  PhD., Mgr. Veronika Ondová, doc. RNDr. Ján Kaňuk, PhD.

4. 3. 2020

Priestorové interakcie a ich konceptualizácia, alebo  vektorové dáta a čo s nimi? - prof. RNDr. Marián Halás, PhD.

                                                                                                         2019

11. 12. 2019

Proveniencia klastických sedimentov magurskej jednotky na východnom Slovensku - Ing. Katarína Bónová, PhD.

13. 11. 2019

Přívalové povodně na Moravě a ve Slezku v 19.-20. století - Mgr. Olga Halásová

17. 4. 2019

3D tisk v rukách geoinformatika aneb zpátky k fyzickým modelům - RNDr. Jan Brus, PhD.

10. 4. 2019

Borders and Migration - Dr. Rossen Koroutchev, PhD.

bottom of page