top of page
stiahnuť (1).png
Vedecké semináre

 

Na Ústave geografie organizujeme v priebehu akademického roka sériu pravidelných vedeckých seminárov, v rámci ktorých vedeckí a pedagogickí pracovníci ústavu alebo pozvaní hostia môžu predstaviť a diskutovať výsledky svojho výskumu. Prednáška môže byť prezentovaná v ľubovoľnom jazyku, avšak pre čo najlepšie pochopenie, preferujeme slovenčinu, češtinu, poľštinu, alebo angličtinu. Semináre sú verejné a trvajú približne 60 minút vrátane diskusie.

Zodpovedný pracovník: doc. Ing. Katarína Bónová, PhD.

                                                                     Plánované prednášky 

 

Názov prednášky:  Priestorové interakcie a ich konceptualizácia: alternatívy zdrojových dát a možnosti ich spracovania 

Prednášajúci: prof. RNDr. Marián Halás, PhD.
Pracovisko: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra geografie, ČR

Dátum: 29. 3. 2023
Čas: 10:30-11:30

Miesto: Ústav geografie, PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5, seminárna miestnosť SJ2L45


Anotácia: V prednáške predstavíme úlohu priestorových interakcií v organizácii sídelných a regionálnych systémov a ich konceptualizáciu. Zároveň ukážeme, akým spôsobom je možné nadviazať na tradičné analýzy “origin–destination“ (O–D) dát v súčasných podmienkach, vrátane využitia “big data“. Súčasťou bude i prezentácia vlastných, už publikovaných, výsledkov vychádzajúcich z niekoľkých rozdielnych O–D datasetov, ako sú denná dochádzka do zamestnania a do škôl, migrácia, sčítanie dopravy, evidencie leteckej dopravy alebo lokalizačné dáta mobilných operátorov. Využité sú štandardné i sofistikovanejšie metódy funkčnej regionálnej taxonómie, prirodzená organizácia geografického priestoru je pritom zachytená na lokálnej, regionálnej i globálnej hierarchickej úrovni.

Halas_2023.jpg

                                                                              2022

23. 11. 2022

Návrh funkčnej regionalizácie Slovenska ako rámec pre optimalizáciu preneseného výkonu štátnej správy - Mgr. Martin Šveda, PhD., Mgr. Ján Výbošťok, PhD., Mgr. Michala Sládeková Madajová, PhD.

9. 11. 2022

Nové bezpilotné technológie vo vede a výučbe na Ústave geografie - doc. RNDr. Ján Kaňuk, PhD., Mgr. Ján Šašak, PhD.

22. 6. 2022

Udržateľnosť rezidenčnej starostlivosti pre seniorov na Slovensku - RNDr. Janetta Nestorová-Dická, Ph.D., Mgr. Patrícia Gurová

 

11. 5. 2022

Programování pomocí vizuálních programovacích jazyků pro ArcGIS Pro a QGIS - doc. Ing. Zdena Dobešová, Ph.D.

9. 3. 2022

Developing a system to monitor and management of natural and anthropogenic impacts to achieve a neutral level of soils degradation and optimization of the carbon dioxide sequestration process - Assoc. Prof. Vasyl R. Cherlinka, DrSc.

                                                  

                                                                               2021

18. 8. 2021

Modelovanie mikroreliéfu a jeho dynamiky s použitím laserového skenovania - Mgr. Ján Šašak

 

18. 8. 2021

Mapovanie jaskýň a modelovanie dynamiky vybraných parametrov jaskynného prostredia - Mgr. Jozef Šupinský

 

30. 6. 2021 

Selektívna migrácia na Slovensku a geopriestorové metódy jej vizualizácie - Mgr. Loránt Pregi

30. 6. 2021 

Kombinované použitie metód DPZ vo výskume mestského ostrova tepla - Mgr. Katarína Onačillová

19. 5. 2021 webinár

Spoznajte Google Earth Engine - Mgr. Daniela Laubertová, Mgr. Ondrej Tokarčík

10. 2. 2021 webinár

Vnútroregionálny urbánny vývoj vybraných funkčných mestských regiónov na Slovensku - Mgr. Ladislav Novotný, PhD.                                                

                                                                                                        2020

8. 4. 2020 webinár

Geografia v projekte IT Akadémia - RNDr. Stela Csachová,  PhD., Mgr. Veronika Ondová, doc. RNDr. Ján Kaňuk, PhD.

4. 3. 2020

Priestorové interakcie a ich konceptualizácia, alebo  vektorové dáta a čo s nimi? - prof. RNDr. Marián Halás, PhD.

                                                                                                         2019

11. 12. 2019

Proveniencia klastických sedimentov magurskej jednotky na východnom Slovensku - Ing. Katarína Bónová, PhD.

13. 11. 2019

Přívalové povodně na Moravě a ve Slezku v 19.-20. století - Mgr. Olga Halásová

17. 4. 2019

3D tisk v rukách geoinformatika aneb zpátky k fyzickým modelům - RNDr. Jan Brus, PhD.

10. 4. 2019

Borders and Migration - Dr. Rossen Koroutchev, PhD.

bottom of page