top of page
stiahnuť (1).png
Vedecké semináre

 

Na Ústave geografie organizujeme v priebehu akademického roka sériu pravidelných vedeckých seminárov, v rámci ktorých vedeckí a pedagogickí pracovníci ústavu alebo pozvaní hostia môžu predstaviť a diskutovať výsledky svojho výskumu. Prednáška môže byť prezentovaná v ľubovoľnom jazyku, avšak pre čo najlepšie pochopenie, preferujeme slovenčinu, češtinu, poľštinu, alebo angličtinu. Semináre sú verejné a trvajú približne 60 minút vrátane diskusie.

Zodpovedný pracovník: doc. Ing. Katarína Bónová, PhD.

                                                                     Plánované prednášky 

 

Názov prednášky: Simulácia prívalových povodní v urbanizovanej krajine pomocou metódy Monte Carlo a GRASS GIS 

Prednášajúci: Mgr. Ondrej Tokarčík
Pracovisko: Ústav geografie, PF UPJŠ v Košiciach

Dátum: 26. 6. 2024
Čas: 14:30-15:30

Miesto: Ústav geografie, PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5, miestnosť SJ2S07 (LIDA)


Anotácia: Prívalové povodne v urbanizovanej krajine sa vplyvom klimatickej zmeny čoraz viac vyskytujú v rôznych oblastiach sveta, vrátane Slovenska. V dôsledku týchto skutočností je výskum v rámci tejto problematiky dôležitý. Jedným z efektívnych nástrojov pre mitigáciu prívalových povodní v urbanizovaných územiach je hydrologické modelovanie. Vedecký seminár bude zameraný na simuláciu prívalových povodní v urbanizovanej krajine pomocou metódy Monte Carlo implementovanej v softvéri GRASS GIS na príklade povodia potoka Moškovec v meste Púchov. 

Tokarcik_VS_2024.jpg

                                                                              2023

8. 11. 2023

Nové archeologické objavy v západnej časti katastra obce Valaliky pri Košiciach - Mgr. Adam Gašpar

 

20. 9. 2023

1. Introduction of the main aspects of International Research Centre on Karst and GEO Pilot Initiative - Luo Qukan, Ph.D.
2. Karst Landscape and Cave Tourism in China - Chen Weihai, Ph.D.
3. Current Status and Research Progress of Karst Collapse in China - Prof. Dr. Mingtang Lei

11. 5. 2023

1. Intelligent Eco Housing Estate IEHE2020 – RES & the newest technology - Dr. Mirosław Łabuz
2. Manufacturing and properties of thin-film photovoltaic structures based on titanium oxide and copper oxide - Dr. Grzegorz Wisz
3. Starting Platform – Start in Podkarpackie - Dr. Mariusz Bester
4. Current Voltage characteristics of photovoltaic cells based on TiO2 and CuO - Dr. Grzegorz Wisz

4. 5. 2023

Problémy organizácie a riadenia regionálnej cezhraničnej verejnej dopravy v krajinách EÚ - Mgr. Jakub Łoginow

18. 4. 2023

Monitoring Vertical Displacements of Eastern Marmara (Izmit Bay) with Multi-Band InSAR and GNSS Techniques  - prof. Dr. Arzu Erener

29. 3. 2023

Priestorové interakcie a ich konceptualizácia: alternatívy zdrojových dát a možnosti ich spracovania - prof. RNDr. Marián Halás, PhD.

                                                                              2022

23. 11. 2022

Návrh funkčnej regionalizácie Slovenska ako rámec pre optimalizáciu preneseného výkonu štátnej správy - Mgr. Martin Šveda, PhD., Mgr. Ján Výbošťok, PhD., Mgr. Michala Sládeková Madajová, PhD.

9. 11. 2022

Nové bezpilotné technológie vo vede a výučbe na Ústave geografie - doc. RNDr. Ján Kaňuk, PhD., Mgr. Ján Šašak, PhD.

22. 6. 2022

Udržateľnosť rezidenčnej starostlivosti pre seniorov na Slovensku - RNDr. Janetta Nestorová-Dická, Ph.D., Mgr. Patrícia Gurová

 

11. 5. 2022

Programování pomocí vizuálních programovacích jazyků pro ArcGIS Pro a QGIS - doc. Ing. Zdena Dobešová, Ph.D.

9. 3. 2022

Developing a system to monitor and management of natural and anthropogenic impacts to achieve a neutral level of soils degradation and optimization of the carbon dioxide sequestration process - Assoc. Prof. Vasyl R. Cherlinka, DrSc.       

 

                                    

                                                                               2021

18. 8. 2021

Modelovanie mikroreliéfu a jeho dynamiky s použitím laserového skenovania - Mgr. Ján Šašak

 

18. 8. 2021

Mapovanie jaskýň a modelovanie dynamiky vybraných parametrov jaskynného prostredia - Mgr. Jozef Šupinský

 

30. 6. 2021 

Selektívna migrácia na Slovensku a geopriestorové metódy jej vizualizácie - Mgr. Loránt Pregi

30. 6. 2021 

Kombinované použitie metód DPZ vo výskume mestského ostrova tepla - Mgr. Katarína Onačillová

19. 5. 2021 webinár

Spoznajte Google Earth Engine - Mgr. Daniela Laubertová, Mgr. Ondrej Tokarčík

10. 2. 2021 webinár

Vnútroregionálny urbánny vývoj vybraných funkčných mestských regiónov na Slovensku - Mgr. Ladislav Novotný, PhD.   

       

                                    

                                                                                                     2020

8. 4. 2020 webinár

Geografia v projekte IT Akadémia - RNDr. Stela Csachová,  PhD., Mgr. Veronika Ondová, doc. RNDr. Ján Kaňuk, PhD.

4. 3. 2020

Priestorové interakcie a ich konceptualizácia, alebo  vektorové dáta a čo s nimi? - prof. RNDr. Marián Halás, PhD.

                                                                                                     2019

11. 12. 2019

Proveniencia klastických sedimentov magurskej jednotky na východnom Slovensku - Ing. Katarína Bónová, PhD.

13. 11. 2019

Přívalové povodně na Moravě a ve Slezku v 19.-20. století - Mgr. Olga Halásová

17. 4. 2019

3D tisk v rukách geoinformatika aneb zpátky k fyzickým modelům - RNDr. Jan Brus, PhD.

10. 4. 2019

Borders and Migration - Dr. Rossen Koroutchev, PhD.

bottom of page