stiahnuť (1).png
Vedecké semináre

 

Na Ústave geografie organizujeme v priebehu akademického roka sériu pravidelných vedeckých seminárov, v rámci ktorých vedeckí a pedagogickí pracovníci ústavu alebo pozvaní hostia môžu predstaviť a diskutovať výsledky svojho výskumu. Prednáška môže byť prezentovaná v ľubovoľnom jazyku, avšak pre čo najlepšie pochopenie, preferujeme slovenčinu, češtinu, poľštinu, alebo angličtinu. Semináre sú verejné a trvajú približne 60 minút vrátane diskusie.

Zodpovedný pracovník: doc. Ing. Katarína Bónová, PhD.

                                                                     Plánované prednášky 

 

Názov prednášky:  Programování pomocí vizuálních programovacích jazyků pro ArcGIS Pro a QGIS 

Prednášajúci: doc. Ing. Zdena Dobešová, Ph.D.
Pracovisko: Katedra geoinformatiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, ČR

Dátum: 11. 5. 2022
Čas: 10:30-11:30

Miesto: Ústav geografie, PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5, miestnosť SJ2S07 (LIDA)


Anotácia: Vizuální programovací jazyky v GIS softwarech jsou určené pro automatické zpracování prostorových dat pomocí jednoduché vizuální formy. Grafické symboly vizuálního jazyka představují implementované prostorové operace v konkrétním GIS softwaru. Vytvořením sledu symbolů v grafické formě je vytvářeno workflow, které lze jednoduše navrhnout i neprogramátorem. Sestavené workflow lze opakovaně spouštět pro různá data, pro různá území, či časové období.  
Přednáška seznámí posluchače s přehledem existujících vizuálních programu (VPL) v GIS softwarech. Detailní představení bude směřováno na ModelBuilder v ArcGIS Pro a Processing Modeler v QGIS. Navíc budou zmíněny i možnosti hodnocení grafických slovníků programovacích jazyků jak metodou Physics of Notations, tak v eye-tracking laboratoři.

 

 

  

 

 

 

 

 

Názov prednášky:  Udržateľnosť rezidenčnej starostlivosti pre seniorov na Slovensku

Prednášajúci: RNDr. Janetta Nestorová-Dická, PhD., Mgr. Patrícia Gurová
Pracovisko: Ústav geografie, 
PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5
Dátum: upresníme
Čas: 10:30-11:30

Miesto: Ústav geografie, PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5, miestnosť SJ2P13


Anotácia: Výskum sa zameriava na modelovanie možnej dostupnosti rezidenčnej dlhodobej starostlivosti pre seniorov v regiónoch Slovenska do roku 2040. Na zdôraznenie potenciálneho rizika pre regióny boli použité tri modelové projekcie. Na identifikáciu rizika v regiónoch z hľadiska dostupnosti rezidenčnej starostlivosti bola použitá faktorová analýza s klasifikáciou two-by-two. Vzhľadom na rozširujúcu sa seniorskú populáciu na Slovensku by zachovanie súčasnej kapacity pobytových zariadení výrazne zhoršilo dostupnosť sociálnych služieb. Pri zachovaní súčasného pomeru kapacít rezidenčnej starostlivosti k veľkosti seniorskej populácie sa počet lôžok bude musieť do roku 2040 zvýšiť o 56 %. Starnutie obyvateľstva je aktuálnou výzvou pre verejnú politiku a vyžaduje hľadanie riešení na zabezpečenie kvality sociálnej starostlivosti o seniorov v každej spoločnosti. Náš výskum ukazuje, že riziko v regiónoch Slovenska sa líši v závislosti od existujúcej kapacity rezidenčných zariadení a prognózovanej seniorskej populácie.

NestorovaDicka_a_VS_2022.jpg
NestorovaDicka_b_VS_2022.jpg
Dobesova.jpg

                                                                              2022

 

9. 3. 2022

Developing a system to monitor and management of natural and anthropogenic impacts to achieve a neutral level of soils degradation and optimization of the carbon dioxide sequestration process - Assoc. Prof. Vasyl R. Cherlinka, DrSc.

                                                  

                                                                               2021

18. 8. 2021

Modelovanie mikroreliéfu a jeho dynamiky s použitím laserového skenovania - Mgr. Ján Šašak

 

18. 8. 2021

Mapovanie jaskýň a modelovanie dynamiky vybraných parametrov jaskynného prostredia - Mgr. Jozef Šupinský

 

30. 6. 2021 

Selektívna migrácia na Slovensku a geopriestorové metódy jej vizualizácie - Mgr. Loránt Pregi

30. 6. 2021 

Kombinované použitie metód DPZ vo výskume mestského ostrova tepla - Mgr. Katarína Onačillová

19. 5. 2021 webinár

Spoznajte Google Earth Engine - Mgr. Daniela Laubertová, Mgr. Ondrej Tokarčík

10. 2. 2021 webinár

Vnútroregionálny urbánny vývoj vybraných funkčných mestských regiónov na Slovensku - Mgr. Ladislav Novotný, PhD.                                                

                                                                                                        2020

8. 4. 2020 webinár

Geografia v projekte IT Akadémia - RNDr. Stela Csachová,  PhD., Mgr. Veronika Ondová, doc. RNDr. Ján Kaňuk, PhD.

4. 3. 2020

Priestorové interakcie a ich konceptualizácia, alebo  vektorové dáta a čo s nimi? - prof. RNDr. Marián Halás, PhD.

                                                                                                         2019

11. 12. 2019

Proveniencia klastických sedimentov magurskej jednotky na východnom Slovensku - Ing. Katarína Bónová, PhD.

13. 11. 2019

Přívalové povodně na Moravě a ve Slezku v 19.-20. století - Mgr. Olga Halásová

17. 4. 2019

3D tisk v rukách geoinformatika aneb zpátky k fyzickým modelům - RNDr. Jan Brus, PhD.

10. 4. 2019

Borders and Migration - Dr. Rossen Koroutchev, PhD.