stiahnuť (1).png
Vedecké semináre

 

Na Ústave geografie organizujeme v priebehu akademického roka sériu pravidelných vedeckých seminárov, v rámci ktorých vedeckí pracovníci ústavu alebo pozvaní hostia môžu predstaviť a diskutovať výsledky svojho výskumu. Prednáška môže byť prezentovaná v ľubovoľnom jazyku, avšak pre čo najlepšie pochopenie, preferujeme slovenčinu, češtinu, poľštinu, alebo angličtinu. Semináre sú verejné a trvajú približne 60 minút vrátane diskusie.

Zodpovedný pracovník: doc. Ing. Katarína Bónová, PhD.

                                                                     Plánované prednášky 

Názov prednášky: Spoznajte Google Earth Engine 

Prednášajúci: Mgr. Daniela Laubertová, Mgr. Ondrej Tokarčík
Pracovisko: Ústav geografie PF UPJŠ v Košiciach
Dátum: 19. 5. 2021
Čas: 10:30 - 11:30

Miesto: webinár (MS Teams)


Anotácia: Google Earth Engine (GEE) je pomerne nová, cloudová geopriestorová analytická platforma, ktorá umožňuje používateľom vizualizovať a analyzovať satelitné snímky našej planéty, a ktorá výrazne zmenila prístup k údajom diaľkového prieskumu Zeme. V úvode seminára predstavíme výhody a nevýhody využívania cloudových platforiem pre spracovanie geopriestorových dát. Následne priblížime platformu GEE, princíp jej fungovania a dostupnosť dát a datasetov. V rámci seminára prebehne názorná ukážka práce v rozhraní Code Editor za použitia programovacieho jazyka JavaScript. Dôležitou súčasťou prezentácie bude zoznámenie sa s možnosťami využitia a aplikáciami tejto platformy, vrátane časozberných videí (Timelapse), ktoré demonštrujú robustnosť samotnej platformy. Široké možnosti využitia GEE v praxi môžu byť inšpiráciou a motiváciou pre všetkých, ktorí chcú svoj vedecký výskum rozšíriť o nové, inovatívne metódy.

Obr. 1.  Používateľské rozhranie Earth Engine  

                                                             

                                                                               2021

10. 2. 2021 webinár

Vnútroregionálny urbánny vývoj vybraných funkčných mestských regiónov na Slovensku - Mgr. Ladislav Novotný, PhD.

                                                                                                   

                                                                                                   2020

8. 4. 2020 webinár

Geografia v projekte IT Akadémia - RNDr. Stela Csachová,  PhD., Mgr. Veronika Ondová, doc. RNDr. Ján Kaňuk, PhD.

4. 3. 2020

Priestorové interakcie a ich konceptualizácia, alebo  vektorové dáta a čo s nimi? - prof. RNDr. Marián Halás, PhD.

                                                                                                     2019

11. 12. 2019

Proveniencia klastických sedimentov magurskej jednotky na východnom Slovensku - Ing. Katarína Bónová, PhD.

13. 11. 2019

Přívalové povodně na Moravě a ve Slezku v 19.-20. století - Mgr. Olga Halásová

17. 4. 2019

3D tisk v rukách geoinformatika aneb zpátky k fyzickým modelům - RNDr. Jan Brus, PhD.

10. 4. 2019

Borders and Migration - Dr. Rossen Koroutchev, PhD.