top of page
shutterstock_342120503.jpg
Terénne cvičenia a exkurzie

 

Dôležitou súčasťou odbornej profilácie študenta sú skúsenosti a zručnosti nadobudnuté počas terénnych cvičení a exkurzií
v rôznych zaujímavých lokalitách na Slovensku a v zahraničí.

V našich študijných programoch na bakalárskom a magisterskom stupni ide hlavne o tieto predmety:​​​​​​​

bottom of page