DJI_0047-1_edited_edited_edited.jpg
Stravovanie

Prevádzka stravovacej časti ŠD a J UPJŠ Medická 4, Košice je zabezpečovaná 35 zamestnancami v troch kuchyniach a  troch výdajniach stravy. Výdajňa na Popradskej ulici, výdajňa na Mánesovej, výdajňa na Jesennej ulici. Príprava stravy je realizovaná na kuchyniach na Medickej 4, Moyzesovej 9 a Tr. SNP 1. Od septembra 2015 je v budove Minerva na Moyzesovej ulici otvorená nová kaviareň pre študentov s kapacitou 60 miest.

Viac informácií nájdete na stránke fakulty.

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

Kontaktujte nás

Adresa

© 2021 Ústav geografie

Prírodovedecká fakulta

UPJŠ v Košiciach

Tel: +421 55 2342590

Email: ug@upjs.sk

Ústav geografie

Jesenná 5

040 01 Košice