top of page
DJI_0047-1_edited_edited_edited.jpg
Prof. Ing. Vladimír SEDLÁK, PhD.

vladimir.sedlak@upjs.sk

+421-55-234-2458

ResearchGate.png
Sedlak_edited.jpg

VÝSKUMNÉ ZAMERANIE

  • Geodézia

  • Globálne navigačné satelitné systémy (GNSS)

  • Geoinformatika

  • Monitorovanie a analýza deformácií zemského povrchu

RESEARCH INTERESTS

  • Geodesy

  • Global Navigation Satellite Systems (GNSS)

  • Geoinformatics

  • Monitoring and analysis of deformations of the Earth's surface

2880px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.pn
bottom of page