Workshop pre pokročilé spracovanie bezpilotných leteckých lidarových dát so švajčiarskym hosťom

Záver novembra 2019 sme na Ústave geografie venovali pokročilému spracovaniu mračna bodov získaného laserovým skenovaním (lidarom) z nášho bezpilotného vrtuľníka. Týmto spôsobom sme už mapovali tokajské vinice, rakúske alpské lesy, či poľné letisko v Mirkovciach a dáta sme využili v rámci letnej školy v júli 2019. Spracovanie dát vyžaduje nielen teoretické znalosti ale aj praktické skúsenosti, preto sme pozvali a v dňoch 29. 11. – 1. 12. 2019 u nás privítali Dr. Carla Zgraggena z Hochschule Luzern vo Švajčiarsku. Carlo je zároveň kľúčovým pracovníkom spin-off firmy Aeroscout GmbH pre geometrické vyrovnanie leteckých dát získaných lidarovým systémom VUX-1 od firmy RIEGL. Spoločne sme už publikovali dva články a v rámci projektu 3i dostali možnosť pozvať ho a zdokonaliť sa v komplexnej problematike spracovania leteckých lidarových dát. Počas trojdňového workshopu dostali príležitosť rozšíriť svoje zručnosti aj naši doktorandi. Súčasťou workshopu bol aj seminár o Aplikácii bezpilotného systému Scout B1-100 v detekcii porúch elektrického vedenia laserovým skenovaním a ultrafialovým snímaním dňa 29. 11. 2019 o 15:00 – 16:30. Nasledujúci deň, 30. 11. 2019 sme sa venovali spracovaniu letovej trajektórie a vyrovnaniu lidarových dát. V záverečný deň sme sa sústredili na pokročilé vyrovnanie letovej trajektórie a plánovanie lidarovej leteckej misie pre naše výskumné lokality v podhorí Vysokých Tatier. Veľmi oceňujeme podporu Európskej únie a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre inovácie, internacionalizáciu, a interdisplinarizáciu v rámci projektu 3i na UPJŠ v Košiciach, ktorým realizujeme aktivity vedúce k zintenzívneniu medzinárodného rozmeru nášho pracoviska. Názov podujatia: Workshop on unpiloted airborne lidar data processing Dátum konania: 29.11.2019 - 1.12.2019 Organizačný výbor: Michal Gallay, Ján Kaňuk Miesto konania: Seminárna miestnosť LIDA, 2. poschodie, Jesenná 5, UPJŠ Košice

Workshop pre pokročilé spracovanie bezpilotných leteckých lidarových dát so švajčiarskym hosťom