Vedecký seminár: Programování pomocí vizuálních programovacích jazyků pro ArcGIS Pro a QGIS

Pozývame Vás na prednášku doc. Ing. Zdeny Dobešovej, Ph.D. (Katedra geoinformatiky, Univerzita Palackého v Olomouci, ČR), na ktorej predstaví existujúce vizuálne programovacie jazyky (VPL) v GIS softvéroch, ako aj možnosti hodnotenia grafických slovníkov programovacích jazykov. Dátum a čas: 11. 5. 2022 o 10.30 hod. Miesto konania: PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5, miestnosť SJ2S07 (LIDA) Viac informácií: https://www.uge.science.upjs.sk/vedecké-semináre

Vedecký seminár: Programování pomocí vizuálních programovacích jazyků pro ArcGIS Pro a QGIS