Udržateľnosť rezidenčnej starostlivosti pre seniorov na Slovensku

Pozývame Vás na prednášku RNDr. Janetty Nestorovej-Dickej, PhD. a Mgr. Patrície Gurovej (ÚGE PF UPJŠ v Košiciach), na ktorej priblížia možnosti udržateľnosti sociálnej starostlivosti na Slovensku pomocou modelovania populačného starnutia na existujúcu sieť rezidenčných zariadení pre seniorov. Dátum a čas: 22. 6. 2022 o 08:30 hod. Miesto konania: Ústav geografie, PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5, miestnosť SJ2P10 Viac informácií na: https://www.uge.science.upjs.sk/vedecké-semináre

Udržateľnosť rezidenčnej starostlivosti pre seniorov na Slovensku