Ponuka seminárov v rámci predmetu Aplikovaná geoinformatika

Pozývame Vás na sériu odborných seminárov, ktoré sme aj tento semester pripravili v rámci predmetu Aplikovaná geoinformatika. Tento rok sme sa zamerali na našich absolventov. Predbežný program prednášok: 02.03.2022 Peter Bandura, Skytoll, a. s. (online) 09.03.2022 Ján Molnár, NDS, a.s. (online) 16.03.2022 Barbora Savruková a Paulína Vranová, Geodeting, s.r.o. (prezenčne) 23.03.2022 Nikola Kušniráková, Správa CHKO Východné Karpaty 13.4.2022 Veronika Zibrinyiová a Zuzana Kožárová z UNIPOC vám poskytnú užitočné informácie v oblasti kariérneho poradenstva V rámci tohto predmetu ešte pripravujeme návštevu spojenú s odbornou prednáškou na Geodetickom a kartografickom ústave, pracovisko Prešov. Semináre sú určené pre všetkých študentov nášho odboru, ktorí o to prejavia záujem. Niektoré prednášky budú online, niektoré budú prezenčnou formou. Názvy seminárov s ich stručnou anotáciou, čas a forma konania budú zverejnené priebežne. Prednášky sa uskutočnia prezenčne v počítačovej učebni C02 (budova Park Angelinum) alebo online v MS Teams o 12:35.

Ponuka seminárov v rámci predmetu Aplikovaná geoinformatika