top of page

Metodika objavovania jaskýň v Slovenskom krase

Známy jaskyniar Gabriel Lešinský (Speleoklub Drienka, SMOPAJ) porozpráva o objavovaní jaskýň v Slovenskom krase, o radostiach a starostiach takejto záľuby a aj prepojení na jeho zamestnanie. Foto k akcii: Novoobjavená jaskyňa Čurgov v Kamenianskom krase (Jelšavský kras, Slovenský kras). Foto: G. Lešinský Osobne sa s Gabim môžete stretnúť tiež priamo na prednáške v uvedenom čase na pôde Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, prosím ale o predošlý kontakt/prihlásenie na alena.gessert@upjs.sk. UPJŠ funguje v systéme OTP až do odvolania. Prednáška sa uskutoční pod záštitou Ústavu geografie PF UPJŠ v Košiciach a Košickej pobočky Slovenskej geografickej spoločnosti vo štvrtok 10. februára 2022 o 15:00.

Metodika objavovania jaskýň v Slovenskom krase
bottom of page