top of page
  • Writer's pictureJán Kaňuk

Zahraničná návšteva na Ústave geografie v rámci projektu Erasmus

Program ERASMUS umožňuje učiteľom, vedcom a študentom zažiť kultúrnu rozmanitosť a najmä vzájomne zdieľať vedomosti a metódy práce naprieč celou Európou. Naše pracovisko v auguste 2021 navštívila Maelle, študentka z univerzity Montpellier SupAgrgo Univeristy vo Francúzsku za účelom spoznať naše aplikácie mapovania drónmi v poľnohospodárstve. Spolu s docentom Igorom Matečným, vedúcim našej partnerskej Katedry fyzickej geografie na PriF UK v Bratislave, sme Maelle vzali aj do tokajskej vinice, kde sme mapovali vinohrady laserovým skenovaním v roku 2018 v rámci medzinárodného projektu TOKAJGIS.

Uplynulý týždeň profesor geoinformatiky Jiří Horák z Vysokej školy báňskej TU Ostrava,

z prvej Katedry geoinformatiky v priestore Česka a na Slovenska, prednášal v študentom

v rámci viacerých predmetov zameraných na priestorové analýzy, geodatabázy a diaľkový prieskum. V novembri k nám zavíta docent geoinformatiky Vilém Pechanec z Univerzity Palackého v Olomouci.

Predmety vyučované na Ústave geografie si zapísali tento semester 5 zahraniční Erasmus

študenti, geografka Helene z Univerzity v Kolíne v Nemecku, environmentalistika Laura z

Univerzity vo Vigo v Španielsku a traja študenti geomatiky z Univerzity v Kocaeli v Turecku.


Povzbudzujeme aj našich študentov, aby využili príležitosť neformálne posedieť s hosťujúcimi študentami, ale tiež aby vycestovali s finančnou podporou EÚ. Výrazne tak vylepšíte svoje schopnosti adaptovať sa v novom neznámom prostredí a tak zvýšite svoj potenciál pre budúcich zamestnávateľov. Prírodovedecká fakulta práve vyhlásila 2 kolo výberu pre mobility v akademickom roku 2021/2022 v podobe štúdia či stáží.


Sledujte FB ústavu, fakulty a univerzity pre dátumy konania informačných ERASMUS seminárov a nových výziev pre zahraničné mobility. https://www.upjs.sk/univerzita/cinnost/medzinarodne-vztahy/erasmus-plus/vyzva-2-kolo2021-2022/ https://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/vonkajsie-vztahy/erasmusplus/

36 views
bottom of page