top of page
  • Writer's pictureJán Kaňuk

Zahraničná exkurzia: Stredoeurópsky okruh

Po dvoch rokoch protipandemických opatrení sme na Ústave geografie mohli opäť zorganizovať zahraničnú exkurziu. Vzhľadom na pretrvávajúce riziko nových covidových vĺn a napätú geopolitckú situáciu sme sa rozhodli zamerať na krajiny strednej Európy. Ide o región geograficky nesmierne pestrý, a hoci je nám na Slovensku blízky, v rámci exkurzie sme navštívili aj menej známe oblasti a mohli sme hlbšie preniknúť do viacerých geografických javov a procesov. Primárnym cieľom exkurzie, ktorá sa uskutočnila 3. – 11. júna, bolo upevniť si priamo v teréne vedomosti nadobudnuté počas štúdia, ale tiež získať nové poznatky o krajinách, regiónoch a geografických súvislostiach, ktoré neraz unikajú pozornosti verejnosti i odborných kruhov. Jednotiacou myšlienkovou líniou trasy exkurzie bola problematika viac či menej známych etnických menšín, avšak obsahovo exkurzia pokryla oveľa širšie spektrum geografických javov. Počas deviatich dní mali účastníci možnosť v geografickom kontexte spoznať prírodné, sociálne, kultúrne, ekonomické, politické či bezpečnostné pomery Rumunska, Maďarska, Slovinska, Rakúska, Česka, Nemecka, Poľska a špecifiká ich jednotlivých regiónov.


Viac o priebehu exkurzie sa dozviete v priloženej správe.


159 views

Recent Posts

bottom of page