top of page
  • Writer's pictureJán Kaňuk

Zahraničná exkurzia 2022

Po dvoch rokoch, kedy nám pandémia COVIDu-19 znemožnila zahraničnú exkurziu uskutočniť, sme odhodlaní túto prínosnú a obľúbenú súčasť štúdia znovu zrealizovať.

Vzhľadom na napätú geopolitickú a ťažko predvídateľnú pandemickú situáciu sme sa rozhodli eliminovať riziká a zamerať sa na regióny, ktoré sú v podobnej geopolitckej situácii a prípadné opatrenia na zamedzenie šírenia COVIDu sú z cestovateľského hľadiska predvídateľné.


Z týchto regiónov vyťažíme geografické maximum, a to v podobe


Stredoeurópskeho okruhu: po stopách etnických menšín

Pri pohľade na politickú mapu strednej Európy tvorenej národnými štátmi si sotva uvedomíme, ako je táto časť sveta výrazne prírodne, populačne i kultúrne diferencovaná. A práve prítomnosť rôznych etnických menšín od maďarských či rumunských Slovákov cez Sikulov, Lužických Srbov, Kašubov či Lemkov až po Slezanov túto diferenciáciu výborne ilustruje.

Účastníci tak budú mať možnosť spoznať známe aj menej známe oblasti blízkych krajín a vďaka vlastnej skúsenosti lepšie pochopiť súčasnú rôznorodosť krajiny v historickom, fyzickogeografickom, humánnogeografickom i geopolitickom kontexte.

Vzhľadom na ťažko predvídateľnú dynamiku geopolitickej i pandemickej situácie upozorňujeme, že uvedené informácie, najmä trasa, sú orientačné. Prípadné zmeny budeme avizovať s čo najväčším predstihom. Prípadní záujemcovia okrem študentov, ktorí majú predmet zapísaný v AISe, ohláste sa čo najskôr u organizátorov.


Tešíme sa na Vás,

M. Kulla, L. Novotný, L. Pregi

892 views
bottom of page