top of page
  • Writer's pictureMgr. Jozef Bogľarský

Vliv pandemie na železniční dopravu v České republice

Pozývame Vás na prednášku doc. Ing. Zdeny Dobešovej, Ph.D. (Katedra geoinformatiky, Univerzita Palackého v Olomouci, ČR), na ktorej nám predstaví tému dopadov pandémie Covidu-19 na výkony v železničnej doprave.


41 views
bottom of page