top of page
  • Writer's pictureJán Šašak

Vedecký seminár doc. Vasyla Cherlinku

Pozývame Vás na prednášku doc. Vasyla R. Cherlinku, DrSc. (Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine), na ktorej priblíži spôsoby funkčného využívania pôdnych zdrojov a predstaví systém manažmentu a monitorovania prírodných a antropogénnych vplyvov na dosiahnutie „0“ úrovne degradácie pôdy.


Dátum a čas: 9. 3. 2022 o 10.30 hod.

Miesto konania: Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5, miestnosť SJ2S07 (LIDA).

Viac informácií na https://www.uge.science.upjs.sk/vedecké-semináre


23 views
bottom of page