top of page
  • Writer's pictureMgr. Jozef Bogľarský

Výsledky krajského kola Geografickej olympiády pre stredné školy

V piatok, 24. 3. 2023 sa uskutočnilo v priestoroch Ústavu geografie, Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach krajské kolo Geografickej olympiády pre stredné školy v kategóriách A, B a Z. V našom kraji súťažilo v kategóriách A a B spolu 11 študentov, v kategórii Z 71 študentov. Práce ku GO posudzovali zamestnanci Ústavu geografie.


Výsledky krajského kola Geografickej olympiády pre stredné školy v Košickom kraji v kat. A, B a Z v šk. roku 2022/2023


Kategória A

1. miesto: Tomáš Semanič z Gymnázia Poštová v Košiciach s prácou na tému „Prírodné bariéry a ich vplyv na tvorbu hraníc“ (školiteľ: M. Rosič)

2. miesto: Matej Kundrík z Gymnázia Poštová v Košiciach s prácou na tému „Konflikty južnej Ázie (modelový príklad: Kašmír)“ (školiteľ: M. Rosič)

3. miesto: Daniel Demko z Gymnázia Poštová v Košiciach s prácou na tému „Historicko-politický vývoj Vietnamu“ (školiteľ: M. Rosič)


Kategória B

1. miesto: Stanislava Urbanová z Gymnázia Poštová v Košiciach s prácou na tému „Najkrajšie mestá Slovenska podľa instagramových profilov“ (školiteľ: M. Rosič)

2. miesto: Daniel Kalakay z Gymnázia Šrobárova v Košiciach s prácou na tému „Chcel by som byť učiteľom geografie“ (školiteľ: J. Geročová)

3. miesto: Sára Maľáková z Gymnázia sv. Edity Steinovej v Košiciach s prácou na tému „Ako spoznať región Oravy za 4 dni“ (školiteľka: L. Kohútová)


Kategória Z

1. miesto: Erik Eiben – Gymnázium Šrobárova 1, Košice

2. miesto: Tomáš Kubrický - Gymnázium Poštová 9, Košice

3. miesto: Kristóf Cseh – Gymnázium Poštová 9, Košice


Srdečne gratulujeme!

Poradie ostatných súťažiacich v kat. A a B zašleme na mail všetkým súťažiacim. Do celoštátneho kola postupujú prví dvaja zo všetkých kategórií.


Marián Kulla

97 views
bottom of page