top of page
  • Writer's pictureMgr. Jozef Bogľarský

Výber témy diplomovej práce

Updated: Oct 13, 2022

Témy diplomových prác pre akademický rok 2022/2023 sú už tu. Bližšie informácie o prihlasovaní sa na diplomovú prácu nájdete na tomto odkaze.


Termín ukončenia výberu tém diplomových prác je 15. 10. 2022.


49 views
bottom of page