top of page
  • Writer's pictureJán Kaňuk

Témy bakalárskych prác na akademický rok 2022/2023

Updated: Mar 12, 2022

Pokyny k prihlasovaniu sa na bakalársku prácu na Ústave geografie v akademickom roku 2022/2023.

Témy bakalárskych prác pre akademický rok 2022/2023 spolu s anotáciami sú vypísané na stránke Ústavu geografie v sekcií Bakalárske štúdium, resp. nižšie.

Študent po výbere témy vyplní prihlasovací formulár (nižšie), v ktorom uvedie svoje meno, priezvisko a študijný program. Prihlasovanie v 1. kole bude trvať do 23. 3. 2022, jeho výsledky budú uvedené na stránke ÚGE.​

V prípade záujmu môže študent vypísanú tému s vedúcim bakalárskej práce vopred prediskutovať v čase konzultačných hodín vedúceho. Ak má študent vlastnú predstavu o téme práce, ktorá nekorešponduje so žiadnou z vypísaných tém, môže s ňou osloviť potenciálneho vedúceho, s ktorým relevantnosť témy prediskutujú a v prípade dohody vedúci túto tému vypíše v AISe.


​​V prvom kole výberu tém sa študent hlási len na jednu tému, v ďalších kolách výberu si môže zvoliť max. 3 témy.​


Vedúci bakalárskej práce po výbere študenta na tému práce ho v AISe priradí k zadaniu bakalárskej práce, čo je zároveň informácia pre prípadných ďalších záujemcov, že téma je už obsadená.​​


V prípade, že sa študent hlásil na tému, na ktorú školiteľ zapísal iného študenta, môže sa prihlásiť na iné témy, ktoré sú voľné. Termín druhého kola výberu bude zverejnený priebežne.

597 views0 comments

Comments


bottom of page