• Mgr. Jozef Bogľarský

Témy bakalárskych prác na akademický rok 2022/2023

Updated: Mar 12

Pokyny k prihlasovaniu sa na bakalársku prácu na Ústave geografie v akademickom roku 2022/2023.

Témy bakalárskych prác pre akademický rok 2022/2023 spolu s anotáciami sú vypísané na stránke Ústavu geografie v sekcií Bakalárske štúdium, resp. nižšie.

Študent po výbere témy vyplní prihlasovací formulár (nižšie), v ktorom uvedie svoje meno, priezvisko a študijný program. Prihlasovanie v 1. kole bude trvať do 23. 3. 2022, jeho výsledky budú uvedené na stránke ÚGE.​

V prípade záujmu môže študent vypísanú tému s vedúcim bakalárskej práce vopred prediskutovať v čase konzultačných hodín vedúceho. Ak má študent vlastnú predstavu o téme práce, ktorá nekorešponduje so žiadnou z vypísaných tém, môže s ňou osloviť potenciálneho vedúceho, s ktorým relevantnosť témy prediskutujú a v prípade dohody vedúci túto tému vypíše v AISe.


​​V prvom kole výberu tém sa študent hlási len na jednu tému, v ďalších kolách výberu si môže zvoliť max. 3 témy.​


Vedúci bakalárskej práce po výbere študenta na tému práce ho v AISe priradí k zadaniu bakalárskej práce, čo je zároveň informácia pre prípadných ďalších záujemcov, že téma je už obsadená.​​


V prípade, že sa študent hlásil na tému, na ktorú školiteľ zapísal iného študenta, môže sa prihlásiť na iné témy, ktoré sú voľné. Termín druhého kola výberu bude zverejnený priebežne.

385 views