top of page
  • Writer's pictureJán Kaňuk

Stretnutie Klubu učiteľov geografie

Dňa 17.3. 2023 sme na pôde Ústavu geografie privítali takmer 30 učiteľov geografie zo základných a stredných škôl v rámci Klubu učiteľov geografie. Učiteľom sme predstavili našu ponuku seminárov o geopriestorových technológiách pre žiakov aj učiteľov, najnovšie skriptá venované geopriestorovým technológiám v bádateľsky orientovanom vyučovaní geografie. Takisto bola učiteľom predstavená pozícia geografie po prijatí kurikulárnej reformy. V závere podujatia sme sa venovali populačnému vývoju Slovenska a prognóze v 21. storočí.

Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie KUGu. Viac info na Klub učiteľov geografie.


S pozdravom,

Mgr. Marián Kulla, PhD.


37 views0 comments

Comentários


bottom of page