top of page
  • Writer's pictureJán Kaňuk

Spolupráca v rámci projektu MAFIS pre Európsku vesmírnu agentúru (ESA)

Rozbiehame spoluprácu s talianskym konzorciom firiem a univerzít v rámci projektu MAFIS pre Európsku vesmírnu agentúru (ESA). V pondelok 13.12.2021 sa konalo online stretnutie so zástupcami projektu MAFIS (Polytechnická univerzita v Miláne, Univerzita vo Florencii, firma GEOMATICS, GEO-K) a Ústavom geografie, ktorí reprezentoval prof. Jaroslav Hofierka a doc. Michal Gallay. Išlo o štartovací míting rozšírenia projektu o nových členov pre rok 2022 s cieľom zabezpečiť testovanie nových metodík geopriestorovej analýzy a diaľkového prieskumu pre mapovania stromov v mestách a ich vplyvu na mikroklímu a kvalitu života. Úlohou nášho pracoviska bude využiť vlastné, fyzikálne založené modely výpočtu teploty povrchu v meste na príklade Košíc, Bratislavy či Ríma.25 views

Comments


bottom of page