top of page
  • Writer's pictureJán Šašak

Vedecký seminár: Simulácia prívalových povodní v urbanizovanej krajine pomocou metódy Monte Carlo a GRASS GIS

Updated: Jun 20

Pozývame Vás na prednášku Mgr. Ondreja Tokarčíka (Ústav geografie, PF UPJŠ v Košiciach), na ktorej predstaví simuláciu prívalových povodní v urbanizovanej krajine pomocou metódy Monte Carlo implementovanej v softvéri GRASS GIS na príklade povodia potoka Moškovec v meste Púchov.


Dátum a čas: 26. 6. 2024 o 14:30 hod. 

Miesto konania: Ústav geografie, PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5, miestnosť SJ2S07 (LIDA)


29 views0 comments

Comments


bottom of page