top of page
  • Writer's pictureJán Kaňuk

Salzburg Erasmus+ BIP (Blended Intensive Programme)

Erasmus+ poskytuje od roku 2021 nový typ mobility, ktorá v sebe integruje dlhodobú virtuálnu a krátkodobú fyzickú mobilitu. Do prvej Erasmus BIP mobility na UPJŠ sa zapojili štyria študenti Ústavu geografie z magisterského a doktorandského štúdia. Mobilita začala online v novembri 2021 a vyvrcholila prezenčnou intenzívnou zložkou v dňoch 19. 2. – 28. 2. 2022. Realizátorom mobility bola Katedra geoinformatiky na Paris Lodron University v Salzburgu (PLUS). Výučbu zastrešovali prof. Josef Strobl a Dr. Ainura Nazarkulova.

Hlavným zameraním tejto mobility je rozvoj nadnárodných a transdisciplinárnych vzťahov s ľuďmi z rôznych kútov sveta, spoznanie inovatívnych spôsobov učenia a vyučovania, online spolupráca, vzdelávanie založené na výskume a prístupy založené na výzvach, ktoré riešia najmä spoločenské otázky a problémy. Erasmus+ BIP poskytuje príležitosť osloviť zmiešané skupiny študentov v rámci všetkých stupňov štúdia a tiež tých, ktorí nemajú odvahu ísť do zahraničia sami na dlhšiu dobu.

Mobilita v Salzburgu sa zameriavala na využitie online zdieľania geografických dát a tvorbu mobilných GIS aplikácií. Súčasťou virtuálnej mobility bol celý rad online kurzov zahŕňajúcich videá, návody, webináre na Esri Academy, pomocou ktorých sme sa zoznámili a naučili pracovať s celým portfóliom nástrojov Esri.

Severe Weather Reporting - Systém nahlasovania nebezpečných poveternostných javov podľa kritérii Európskeho laboratória pre výskum silných búrok
Mark to Fix - Public reporting of local problems in Košice

Vďaka týmto nástrojom bolo možné vytvoriť príbehové mapy (StoryMap), pomocou ktorých sme odprezentovali naše projekty a aplikácie, dokumentovali svoj pokrok a skúsenosti získavané počas celej mobility. Skombinovaním nástrojov pre zber dát (Survey123, QuickCapture), vizualizáciu a tvorbu aplikácií (StoryMaps, InstantApps, ExperienceBuilder) a analýzu (Dashboards) vznikli jedinečné príbehové mapy, ktoré približujú geoinformatiku, jej technológie a potenciál všetkým ľuďom.

Za Ústav geografie PF UPJŠ spomedzi študentov participovali Mgr. Michaela Nováková, Mgr. Jozef Bogľarský, Mgr. Daniela Laubertová, Bc. Tomáš Fedor a UPJŠ zastupoval prodekan pre vonkajšie vzťahy a zároveň geograf doc. Michal Gallay.


Fotogaléria


143 views0 comments

Comments


bottom of page