top of page
  • Writer's pictureMgr. Jozef Bogľarský

Vedecký seminár: Programování pomocí vizuálních programovacích jazyků pro ArcGIS Pro a QGIS

Updated: May 6, 2022

Pozývame Vás na prednášku doc. Ing. Zdeny Dobešovej, Ph.D. (Katedra geoinformatiky, Univerzita Palackého v Olomouci, ČR), na ktorej predstaví existujúce vizuálne programovacie jazyky (VPL) v GIS softvéroch, ako aj možnosti hodnotenia grafických slovníkov programovacích jazykov.

Dátum a čas: 11. 5. 2022 o 10.30 hod.

Miesto konania: PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5, miestnosť SJ2S07 (LIDA)

Viac informácií: https://www.uge.science.upjs.sk/vedecké-semináre

52 views
bottom of page