top of page
  • Writer's pictureJán Šašak

Priestorové interakcie a ich konceptualizácia: alternatívy zdrojových dát a možnosti ich spracovania

Pozývame Vás na prednášku prof. RNDr. Mariána Halása, PhD. (Katedra geografie, Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci, ČR), na ktorej predstavíme úlohu priestorových interakcií v organizácii sídelných a regionálnych systémov a ich konceptualizáciu a ukážeme, akým spôsobom je možné nadviazať na tradičné analýzy “origin–destination“ dát v súčasných podmienkach, vrátane využitia “big data“.Dátum a čas: 29. 3. 2023 o 10:30 hod.

Miesto konania: Ústav geografie, PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5, miestnosť SJ2L45

Viac informácií na: https://www.uge.science.upjs.sk/vedecké-semináre

51 views
bottom of page