top of page
  • Writer's pictureJán Šašak

Ponuka študentských mobilít v rámci programu Erasmus+

Neuspokoj sa s bežným štúdiom! Využi ponuku študentských mobilít v rámci programu Erasmus+ a obohať svoj vysokoškolský život v akademickom roku 2022/2023 o štúdium alebo stáž v zahraničí. Zaži dobrodružstvo a získaj nové vedomosti a skúsenosti, ktoré sú spravidla vysoko cenené aj v očiach zamestnávateľov. Jediné, čo je potrebné, je Tvoja odvaha a chuť vzdelávať sa v zahraničí. Záujemcovia, nahlasujte svoj záujem o štúdium/stáž vyplnením fakultného formulára do 7. 3. 2022: https://lnk.sk/ptnzNepremeškaj svoju šancu!

Viac informácií o programe Erasmus+ a zoznam partnerských univerzít pre Váš odbor nájdete na stránke Prírodovedeckej fakulty (podstránka Vonkajšie vzťahy). Všetci záujemcovia o mobilitu v rámci programu Erasmus+ sú tiež srdečne vítaní na krátkom informačnom online stretnutí, ktoré sa uskutoční 2. marca (streda) o 15.00. V prípade záujmu o toto krátke informačné stretnutie sa ohláste na: katarina.onacillova@upjs.sk.

13 views
bottom of page