top of page
  • Writer's pictureJán Kaňuk

Online podujatie: Kurikulárna reforma na základných školách - aká bude pozícia geografie?

Updated: Mar 3, 2022

Uplynulé mesiace sa nesú v príprave kurikulárnej reformy pre základné školy. Jej cieľom sú zmeny v obsahu a forme vzdelávania, ako aj zmena prípravy budúcich učiteľov na nové obsahy a formy výučby. Veľká váha sa kladie na vzdelávacie oblasti (VO), kde je geografia zaradená do VO Človek a spoločnosť spolu s dejepisom, občianskou náukou, etikou a náboženstvom. Východiská zmien VO sú bližšie popísané tu:


Radi by sme Vás pozvali na pripravované online podujatie - Kurikulárna reforma na základných školách - aká bude pozícia geografie?, kde členovia kurikulárnej komisie predstavia pripravované zmeny a v druhej nemenej dôležitej časti bude priestor na diskusiu a otázky účastníkov podujatia aj z pléna.Online podujatie sa uskutoční 04.03.2022 14:00-16:00
Počas online podujatia vystúpia:

P. Farárik - Predstavenie kurikulárnej reformy základných škôl Š. Karolčík - Pozícia geografie v oblasti vzdelávania Človek a spoločnosť S. Csachová - Vzdelávanie učiteľov geografie vo svetle novej kurikulárnej reformy


Podujatie bude prístupné pre registrovaných účastníkov a link na akciu Vám v prípade registrácie bude zaslaný dva dni pred samotným podujatím.

Prípadné otázky alebo nejasnosti môžete adresovať na: alena.gessert@upjs.sk
Tešíme sa na Vašu účasť !


Za organizátorov podujatia

RNDr. Alena Gessert, PhD.

1,139 views0 comments

Comments


bottom of page