top of page
  • Writer's pictureJán Kaňuk

Naša spolupráca s čínskymi partnermi z China University of Mining Technology v Xuzhou pokračuje...

Naša spolupráca s čínskymi partnermi z China University of Mining Technology v Xuzhou pokračuje aj po oficiálnom ukončení spoločného projektu APVV/SK-CN-RD-18-0015: Key Technologies on the Integration of Multi-GNSS, LiDAR and Oblique Photogrammetry in 3D High-Quality Reconstruction of Smart City.

Vo štvrtok 16.12.2021 sa konal online meeting obidvoch tímov. Cieľom stretnutia bolo navzájom prezentovať dosiahnuté výsledky za uplynulé 3 roky a nastaviť rámce spolupráce do budúcnosti. Na začiatku sme si uctili minútou ticha pamiatku pôvodného zodpovedného riešiteľa

prof. Vladimíra Sedláka. Potom diskusiu moderoval prof. Zhengfu Bian. V rámci projektu vzniklo 13 publikácii evidovaných v databáze Scopus a Web of Science, z toho 3 spoločné.

Za Ústav geografie prezentovali výsledky doc. Michal Gallay, prof. Jaroslav Hofierka,

Dr. Katarína Onačillová a doktorand Mgr. Jozef Bogľarský, pričom sa zamerali najmä na využitie virtuálnych 3D modelov mesta a na nový, fyzikálne založený spôsob modelovania teploty povrchu v meste na základe dát o krajinnej pokrývke, 3D modelov mesta a príkonu slnečného žiarenia. Zo strany čínskeho partnera Dr. Qiuzhao Zhang predstavil stav riešenia na svojej strane. Dr. Yongbo Wang predstavil novú metódu a softvér pre vzájomnú orientáciu mračien bodov z pozemného laserového skenovania pomocou quaterionov používaných pre vyjadrenie rotácie skenera. Yaqin Sun prezentovala nový softvér pre 3D GIS a kolaboratívnu spoluprácu v reálnom čase a Yu Tian prezentoval vývoj vlastného bezpilotného systému pre laserové a hyperspektrálne skenovanie a spracovanie dát originálnymi metódami. Veríme, že okolnosti nám v lete dovolia prijať kolegov z Číny na pracovnej návšteve na UPJŠ v Košiciach, ako sme sa dohodli v závere stretnutia.35 views

Recent Posts

bottom of page