top of page
  • Writer's pictureJán Šašak

Medzinárodný kurz krasu a klimatickej zmeny v Číne

V termíne 14. – 28. 4. 2024 sa pracovníci Ústavu geografie PF UPJŠ v Košiciach Dr. Alena Gessert, Dr. Imrich Sládek a Dr. Jozef Šupinský zúčastnili Medzinárodného kurzu krasu a klimatickej zmeny organizovanom Medzinárodným výskumným centrom pre kras pod záštitou UNESCO (IRCK) v Čínskej ľudovej republike.

Kurz pozostával z troch častí a uskutočnil sa v mestách Peking, Wuhan a Guilin. Počas otváracieho ceremoniálu v utorok 16. 4. Dr. Gessert spolu s kolegami zo Srbska, Chorvátska, Slovinska, Indonézie a Turecka podpísala Memorandum: An Initiative Concerning Global Karst Science and Technology Innovative Cooperation. Ešte v ten istý deň si tiež prevzala certifikát Medzinárodného experta IRCK UNESCO v Číne, a taktiež certifikát zahraničného člena vedeckej rady Čínsko-slovinského laboratória krasovej geológie. Veľmi si ceníme, že na toto otvorenie prišiel aj tretí sekretár veľvyslanectva Slovenskej republiky v Čínskej ľudovej republike Mgr. Tomáš Kudlačák, ktorý slovenskú delegáciu pozval na neformálnu večeru, počas ktorej mali možnosť diskutovať a dohadovať možnosti ďalšej spolupráce na pôde Číny. V popoludňajších hodinách Dr. Gessert prezentovala prehľad výskumu krasovej geomorfológie a geochémie na Ústave geografie PF UPJŠ v Košiciach.

Druhá časť kurzu sa uskutočnila v meste Wuhan a bola zameraná na hydrobiológiu krasových oblastí. Popredné osobnosti Inštitútu hydrobiológie Čínskej akadémie vied (IBH) a Čínskej univerzity geovied účastníkom prezentovali témy zamerané na vodný uhlíkový krasový cyklus, výskum a ochranu sviňúch v rieke Jang-c’-ťiang a krasovú hydrogeológiu. Dr. Gessert bola pozvaná priblížiť problematiku denudácie krasových oblastí študentom odboru hydrochémia na a Čínskej univerzite geovied. Dr. Sládek predniesol účastníkom kurzu prednášku na tému krasových vôd Slovenska a dôležitosti ich ochrany. Na záver tohto dňa sa pracovníci ústavu zúčastnili na slávnostnej večeri s prof. Gaom a rektorom univerzity prof. Yanxin Wangom.

Posledná časť kurzu sa uskutočnila v meste Guilin, ktorý je sídlom IRCK. Prebehli tu záverečné prednášky kurzu pre študentov, exkurzie na výskumné stanice, súťažné prezentácie študentov, vyhlásenie cien a odovzdávanie certifikátov študentom a lektorom. Dr. Gessert tu vystúpila s prednáškou na tému „Denudation research in Slovak karst area“ a Dr. Šupinský na tému „Ice caves and climate change“. Okrem toho bola Dr. Gessert súčasťou hodnotiacej komisie študentských prezentácií a súčasťou záverečného ceremoniálu, kde si finančnú odmenu odniesli kolegovia z Iránu a certifikáty prebralo spolu 25 študentov z 15 krajín. Slovenskí účastníci mali možnosť stretnúť sa na slávnostných večeriach s bývalým riaditeľom IRCK prof. Caom, súčasným riaditeľom IRCK prof. Pengom a aj s vedúcim vedeckým pracovníkom prof. Zhengom.

Možnosť zúčastniť sa takéhoto kurzu je fantastickou príležitosťou vidieť krajinu, pochopiť reálie, ale hlavne spoznať nových ľudí, odborníkov vo výskume krasu vo svete, načerpať nové inšpirácie do výskumu, ako aj dohodnúť nové spolupráce.14 views0 comments

Comments


bottom of page