top of page
  • Writer's pictureJán Šašak

International Research Centre on Karst (China) – progress in the karst landscape research

Pozývame Vás na prednášky Luo Qukan, PhD., Chen Weihai, PhD. a Prof. Dr.Mingtang Lei (IRCK, China; Institute of Karst Geology, China Geological Survey; Institute of Karst Geology of the CAGS), na ktorých budú prezentované hlavné aspekty a výsledky výskumu Medzinárodného výskumného centra krasu v Číne, zamerané najmä na distribúciu krasu, ochranu krasu a jaskýň, monitorovanie rútení v krasovom území v Číne a pod.


Dátum a čas: 20. 9. 2023 o 11:00 hod.

Miesto konania: Ústav geografie, PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5, seminárna miestnosť SJ2L45

Viac informácií na: https://www.uge.science.upjs.sk/vedecké-semináre

39 views
bottom of page