top of page
  • Writer's pictureJán Kaňuk

Hack Kosice 2022

Košice opäť hostili prvú ligu hackatonu, ktorý je jediným podujatím MLH (Major League Hacking) na Slovensku 💻🧑‍💻. Aj preto akcia pritiahla mnoho sponzorov a účastníkov z Bratislavy a 12 krajín sveta🌍.

Organizačný tím HK2022 tvoria najmä košickí nadšenci hackovania, absolventi Gymnázia Poštová, ktorí už tretíkrát našli odbornú, technickú i materiálnu podporu z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorá je generálnym partnerom 💪

Tím HK vybral 150 hackerov spomedzi 250 prihlásených, ktorí mali na výber 7 zadaní a za 24 hodín ⏳ museli ponúknuť originálne riešenie.

🟢 Zástupcovia Ústavov informatiky, matematických vied a geografie zadali úlohu ➡️ využiť umelú inteligenciu v analýze digitálneho modelu terénu pre lokalizovanie zosuvov v okolí Košíc a Prešova ⬅️

Zadanie mentorovali a hodnotili Dr. Antoni, Dr. Šupina a doc. Gallay. Matematik, Prof. Tomáš Madaras realizoval workshop o aplikácii teórie grafov a ich farbenia. Centrum aplikovanej informatiky zabezpečilo kompletnú sieťovú infraštruktúru a dozerali na kvalitu a bezpečnosť.15 views

Recent Posts

bottom of page