top of page
  • Writer's pictureJán Kaňuk

Exkurzia v najstarších a najväčších opálových baniach na svete

Chladnú a tajomnú atmosféru dnes už historickej bane sme na vlastnej koži zažili počas exkurzie z predmetu Nerastné suroviny – geologické a environmentálne relácie... Navštívili sme najstaršie a najväčšie opálové bane na svete v Červenici-Dubníku v oblasti Slanských vrchov, v ktorých sa z andezitu dobýval unikátny drahý opál – jediný drahý kameň celoeurópskeho významu ťažený na našom území.


doc. Ing. Katarína Bónová PhD.


54 views

Recent Posts

bottom of page