top of page
  • Writer's pictureJán Kaňuk

Deň otvorených dverí na UPJŠ v Košiciach

Posledné dva roky sme našim budúcim študentom ukázali UPJŠ-ku prostredníctvom virtuálneho prenosu v spolupráci s profesionálmi zo spoločnosti Promiseo z dôvodu protipandemických opatrení. Tento rok nás už nič nelimituje a my vám predstavíme UPJŠ-ku po prvýkrát v hybridnom režime.

Srdečne Vás pozývame na prezenčnú formu Dňa otvorených dverí dňa 21. októbra 2022 v čase od 9. do 12. hodiny v areáli Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach na Moyzesovej ulici.

Tie najzaujímavejšie momenty programu DOD sprostredkujeme aj sociálnych sieťach UPJŠ, sledujte náš Instagram, TikTok a Facebook.


Opäť Vás čaká bohatý program, ktorý sa začne tradične príhovorom pána rektora UPJŠ prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc., študenti a doktorandi vám priblížia, prečo sa oplatí študovať na Lekárskej, Prírodovedeckej, Právnickej fakulte, na Fakulte verejnej správy, Filozofickej fakulte či Ústave telesnej výchovy a športu. Program doplní Univerzitné poradenské centrum, ktorého odborníci vás svojimi radami a tipmi v oblasti výberu vysokej školy a vysokoškolského štúdia presvedčia o tom, že štúdium na UPJŠ bude určite skvelým zážitkom na celý život.


Na čo sa môžete tešiť:

Lekárska fakulta Budova Sokrates 09.30 – 12.00 Spoznaj tajomstvá ľudského tela 09.30 – 12.00 Ako chirurgické a zubárske nástroje uľavujú od bolesti 09.30 – 09.45 Predstavujeme študijný program FYZIOTERAPIA 10.00 – 10.20 Študuj LABORATÓRNE VYŠETROVACIE METÓDY V ZDRAVOTNÍCTVE 10.30 – 12.00 Virtuálna realita – ľudské telo, ako ste ho ešte nevideli


Prírodovedecká fakulta Budova Aristoteles 09.30 – 11.30 Prečo študovať biológiu a jej učiteľstvo na UPJŠ? Prečo študovať chémiu a jej učiteľstvo na UPJŠ? Prečo študovať fyziku a jej učiteľstvo na UPJŠ? Prečo študovať matematiku a jej učiteľstvo na UPJŠ? Prečo študovať informatiku a jej učiteľstvo na UPJŠ? Prečo študovať geografiu a geoinformatiku a učiteľstvo geografie na UPJŠ?


Právnická fakulta Budova Platón 09.30 – 10.00 a 10.30 – 11.00 Predstavenie Právnickej fakulty a pohľad do života jej študenta 10.00 – 10.30 a 11.00 – 11.30 Právo a umelá inteligencia


Fakulta verejnej správy Budova Platón 09.30 – 12.00 Cítiš sa všestranne? Študuj na Fakulte verejnej správy!


Filozofická fakulta Budova Aristoteles 09.30 – 11.45 Načo študovať slovenčYnu? Chceš získať Pulitzerovu cenu? 09.30 – 11.45 Prečo práve filozofia? 10.00 – 10.30 Čo tak študovať latinčinu?

Budova Sokrates 09.30 – 12.00 Viedenská kaviareň od 09.30 a od 10.30 Budem osobný „superhero“ #socialnapraca 09.30 – 10.30 Pomôžeme Ti poznať seba, aby si mohol pomáhať iným. 10.00 – 11.00 Psychológia v škole?! Chcete alebo nechcete?

Budova Platón 09.30 – 12.00 Prečo mám prísť študovať cudzie jazyky na katedru anglistiky a amerikanistiky? 09.30 – 12.00 Otestuj si svoju angličtinu a francúzštinu a porozprávaj sa s lektormi 09.30 – 12.00 Vyskúšaj si tlmočenie alebo prečo dnes tlmočník potrebuje aspoň dva cudzie jazyky? 09.30 – 10.30 #vedietviac o politike 09.30 – 11.30 Dejiny tvoríš ty!


Ústav telesnej výchovy a športu Budova Platón 09.30 – 11.00 Prečo študovať na Ústave telesnej výchovy a športu


A my sa, samozrejme, tešíme na vás!


41 views

Comments


bottom of page