top of page
  • Writer's pictureMgr. Jozef Bogľarský

Vykroč správnou nohou a príď na Deň otvorených dverí - 02. 02. 2023

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach srdečne pozýva záujemcov o štúdium na Deň otvorených dverí.

Deň otvorených dverí bude lokalizovaný do areálov:


*Jesenná 5 / Park Angelinum 9

Fyzika, Informatika, Matematika, Geografia a geoinformatika, ich učiteľstvo**Šrobárova 2 / Moyzesova 11

Biológia, Chémia a ich učiteľstvo***Botanická záhrada UPJŠ / Mánesova 23

časť programu odboru BiológiaV rámci DOD budú mať účastníci možnosť zapojiť sa do súťaže = natočiť vlastnú "storku" na Instagram a pripojiť ju na účet pfupjs. Troch vyžrebovaných súťažiacich odmeníme mikinou s kapucňou a s logom UPJŠ.


Program:


9.30 - 12.30 h

Deň otvorených dverí na Ústave geografie <<< klikni pre viac info

Študijné programy: Geografia a geoinformatika, medziodborové štúdium Geografie


9.00 - 9.05 h

Otvorenie DOD členmi vedenia fakulty, súbežne v aule SA1A1 (P1), areál Jesenná / Park Angelinum * a v aule RB0A5 (M5) areál Šrobárova / Moyzesova **


9.05 - 9.20 h

Organizačné pokyny DOD, všeobecné informácie o prednostiach a špecifikách štúdia prírodných vied na UPJŠ.

Dozvieš sa podrobnosti o podmienkach prijatia na štúdium prírodných vied, v čom sme výnimoční, aké možnosti sa ti otvoria počas štúdia a po jeho skončení. Už teraz si môžeš prečítať o podmienkach prijatia na štúdium.

30 views
bottom of page