top of page
  • Writer's pictureJán Šašak

Celoslovenské kolo ŠVK

Updated: May 16

Dňa 23. 5. 2024 (štvrtok) sa na pôde Ústavu geografie uskutoční Celoslovenské kolo Študentskej vedeckej konferencie z geografie. Súťaže sa zúčastnia úspešní účastníci regionálnych kôl ŠVK zo slovenských geografických pracovísk: Prírodovedeckej fakulty UK Bratislava, Fakulty prírodných vied a informatiky UKF Nitra, Fakulty prírodných vied UMB Banská Bystrica, Fakulty humanitných a prírodných vied PU Prešov a Prírodovedeckej fakulty UPJŠ Košice.

Srdečne pozývame všetkých záujemcov z radov študentov a zamestnancov, aby si prišli vypočuť prezentácie súťažných prác.


Bližšie informácie nájdete TU.


95 views0 comments

コメント


bottom of page